Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) izveido ārpustiesas strīdu[IB1]  risinātāju datubāzi, tajā iekļaujot ārpustiesas strīdu risinātājus, kuri atbilst Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma (turpmāk – PĀSRL) prasībām.

PTAC tā rīcībā esošajai informācijai izvērtē ārpustiesas strīdu risinātāja atbilstību PĀSRL prasībām un lemj par tā iekļaušanu sarakstā.

Ārpustiesas strīdu risinātājs, kas vēlas tikt iekļauts datubāzē, sniedz PTAC informāciju, kas noteikta PĀRSL 14.panta trešajā daļā, savukārt PTAC datubāzē iekļauj informāciju par ārpustiesas strīdu risinātāju. Ārpustiesas strīdu risinātājs nekavējoties informē PTAC par izmaiņām minētajā informācijā.