PTAC konstatējis pārkāpumus SIA “Rīgas Ūdens” ūdens patēriņa skaitītājiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019.gadā, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no SIA “Rīgas ūdens” klientiem, uzsāka ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – Skaitītāji) māju ievados izņemšanu ārpuskārtas verificēšanai. Laika posmā no 2019.gada 31.oktobra līdz 2020.gada 3.martam tika veiktas 28 Skaitītāju pārbaudes, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 23 Skaitītāji, jeb 82%.

Skaitītāji tika izņemti uz ārpuskārtas verificēšanu dažāda tipa mājās, piemēram, vienģimeņu māja, vairāku stāvu daudzīvokļu māja, uzņēmuma telpas, veikals, ražošanas uzņēmums, kā arī dažādos Rīgas mikrorajonos - Pļavniekos, Imantā, Zolitūdē, Torņkalnā, Purvciemā, Āgenskalnā un Centra rajonā.

Pēc Skaitītāju noņemšanas no mājas ievada konstatēts, ka Skaitītāji ir piesārņoti ar dažādiem netīrumiem un to iekšpusē konstatēti nosēdumi, taču filtrs pirms Skaitītājiem nevienā gadījumā nav uzstādīts. Ārpuskārtas verificēšanas rezultātā par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīta lielākā daļa no pārbaudītajiem Skaitītājiem, līdz ar to secināms, ka netīrumi un nosēdumi ietekmē Skaitītāju metroloģiskos parametrus. Izvērtējot ārpuskārtas verificēšanas rezultātus, secināms, ka metroloģiskajām prasībām neatbilstošie Skaitītāji nenodrošina uzticamus ūdens patēriņa mērījumus, turklāt tas visticamāk attiecas ne tikai uz pārbaudītajiem Skaitītājiem, bet arī citiem Rīgas teritorijā esošajiem Skaitītājiem, jo tos ietekmē ūdens kvalitāte. 

PTAC konstatēja, ka daudzstrūklas ūdens patēriņa skaitītāji ir jūtīgāki pret netīru ūdeni, jo šāda tipa ūdens patēriņa skaitītājiem ūdens līdz rotoram nokļūst pa vairākiem kanāliem, kuru šķērsgriezuma laukumam samazinoties netīrā ūdens dēļ, palielinās plūsmas ātrums, taču ūdens apjoms samazinās, tādējādi radot novirzi patērētā ūdens daudzuma uzskaitē. Līdz ar to PTAC secināja, ka  šādi Skaitītāji nenodrošina metroloģisko prasību izpildi, ja netiek ievērotas  lietošanas instrukcijā ražotāja sniegtās rekomendācijas par filtru uzstādīšanu.

Izvērtējot metroloģiskajām prasībām neatbilstošos Skaitītājus, PTAC secināja, ka 21 Skaitītājam (75%) pie minimālās plūsmas tiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā kļūda, 7 Skaitītājiem ( 25%) rādījumu kļūda ir ar pozitīvu zīmi (Skaitītāji uzskaita vairāk ūdeni nekā patērēts) un 14 Skaitītājiem (50 %) tā ir ar negatīvu zīmi (Skaitītāji uzskaita mazāk ūdeni nekā patērēts). 17 Skaitītājiem (61%) pie pastāvīgās plūsmas tiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā kļūda, turklāt 15 Skaitītājiem ( 54%) rādījumu kļūda ir ar pozitīvu zīmi (Skaitītāji uzskaita vairāk ūdeni nekā patērēts) un tikai 2 Skaitītājiem tā ir ar negatīvu zīmi (Skaitītāji uzskaita mazāk ūdeni nekā patērēts), kas liecina par to, ka neprecīzie ūdens patēriņa mērījumi ilgtermiņā atstāj būtisku negatīvu ietekmi uz patērētājiem, ja ikdienā mājas ievada ūdens patēriņa skaitītāja darbība pārsvarā notiek virs pārejas plūsmas.1 

Ievērojot to, ka Skaitītājiem neatbilstības tika konstatētas neatkarīgi no Skaitītāju raksturlielumiem, izmantošanas ilguma, atrašanās vietas, kā arī objektiem, kuros tie tika uzstādīti, PTAC secināja, ka nepareiza patērētā ūdens daudzuma uzskaite ir sistemātiska problēma un pieprasīja SIA “Rīgas ūdens” veikt korektīvās darbības neatbilstību novēršanai. Veicamo darbību plāns šobrīd ir saskaņošanas procesā.

Ņemot vērā metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri nenodrošina mērījumu precizitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām un par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi ir uzlikts naudas sods 1500,00 EUR (maksimālais iespējamais naudas sods 2100,00 EUR).

Lai nākotnē novērstu šāda veida ūdens uzskaites neprecizitātes, PTAC ieskatā ūdensapgādes uzņēmumiem ir nepieciešams uzstādīt Skaitītājus, kurus neietekmē ūdens kvalitāte vai nodrošināt  filtrus pirms Skaitītāja.

Vērtējot situāciju kopumā saistībā ar ūdens patēriņa starpībām mājas ievados un dzīvokļos, kā arī ūdens kvalitāti, PTAC uzskata, ka ūdens patēriņa uzskaitē ir vairāki būtiski soļi, kas būtu jāveic situācijas uzlabošanai un precīzu mērījumu nodrošināšanai:

  • precīzu mērījumu nodrošināšana mājas ievados, pārskatot mērlīdzekļus, kas tiek izmantoti un/vai uzstādot filtrus pirms tiem, lai novērstu ūdens kvalitātes ietekmi uz mērījumiem;
  • jaunās paaudzes mērlīdzekļu uzstādīšana dzīvokļos, kas ir vienlaicīgi nolasāmi un nav ietekmējami, tādējādi novēršot problēmas ar ūdens patēriņa rādījumu nenodošanu un ūdens zagšanu;
  • patērētājiem godīgas strīdus izskatīšanas kārtības ieviešana, kas paredz neatkarīgu mērlīdzekļu novērtēšanu gadījumos, ja pastāv aizdomas par metroloģiskajām prasībām neatbilstošu ūdens uzskaiti mājas ievadā. Diemžēl šobrīd nevar veikt neatkarīgu ekspertīzi, jo skaitītāji mājas ievados tiek noņemti uz ārpuskārtas verifikāciju un tos nodod inspicēšanas institūcijām tieši tāpat kā citus skaitītājus uz verifikāciju. Ir zināms, ka skaitītājus pirms šīs procedūras mēdz izskalot un tad nav iespējams novērtēt faktisko mērlīdzekļa kļūdu;
  • iedzīvotāju un apsaimniekotāju izglītošanu par iespējamiem tehniskajiem risinājumiem ūdens patēriņa uzskaites uzlabošanā.

[1] Informācijai, praksē izmantotajiem Skaitītājiem, kuri tiek uzstādīti deviņu stāvu ēkās, pārejas plūsma ir 160 l/h, kas tiek sasniegta jau pie salīdzinoši neliela ūdens patēriņa.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628,
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 24.08.2020.