Kredītu starpnieku un kredītu starpnieku pārstāvju reģistrs

  1. SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS"
  2. SIA "Sefinance Credit"
  3. SIA "Lucrum Novus"
  4. SIA "SQUARE+"
  5. AS "Direct Mortgage Capital"
  6. SIA "Altero"
  7. SIA "Erloan"
  8. SIA "Paysage.io"
  9. SIA “IT Corp” 
  10. SIA “LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA”

SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 23.03.2017
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-01
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 40103664202
Juridiskā adrese (jur.p):
Pakalpojumu sniegšanas vieta:


 

Ulbrokas iela 10-30, Rīga, LV-1021

Dzirnavu iela 121, Rīga, LV-1050

www.lkcentrs.lv

Valdes loceklis: Vladimirs Gladiševs
Darbinieka/u Vārds un Uzvārds: Sergejs Geraščenko
Sniegtie pakalpojumi:

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: AS "West Kredit", AS "Money Express Credit", SIA "FZ CAPITAL", SIA "Grand Credit", SIA "VITA CREDIT"
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija 
No 01.03.2020.-28.02.2021.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

SIA "Sefinance Credit"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 19.04.2017
Reģistrācijas numurs reģistrā: KS-02
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 40103782232

Juridiskā adrese (jur.p):
 

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

 

Rūpniecības iela 14-19, Rīga, LV-1010

Krišjāņa Valdemāra iela 

www.sefinance.lv

Valdes loceklis: Sandis Eglavs
Darbinieka/u vārds un uzvārds:

Guntars Ambainis

Sniegtie pakalpojumi:

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: Neatkarīgs kredīta starpnieks
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija 
No 29.06.2020. līdz 28.06.2021.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši
 

 

SIA "Lucrum Novus"

Statuss: Kredīta staprnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums:  29.05.2017.
Reģistrācijas numurs Reģistrā:  KS-03
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums:  -
Reģistrācijas numurs (jur.p):

40103700683

Juridiskā adrese (jur.p)

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

www.kreditubrokeris.lv

Valdes loceklis: Eižens Slava
Darbinieku Vārds un Uzvārds: Eižens Slava
Sniegtie pakalpojumi: Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
EZZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi: Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/uz pārstāv: AS "Citadele banka", AS "Latvijas pasta banka"
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija:

Latvijas teritorija

No 15.05.2020.-14.05.2021.

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši


SIA "SQUARE+"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 16.01.2018.
Reģistrācijas numurs reģistrā: KS-07
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 40003898312

Juridiskā adrese (jur.p):

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

Stabu iela 50 - 13, Rīga, LV-1011

Ziepniekkalna iela 13, Rīgā, LV-1004

www.vipkredit.lv

www.finlat.lv

Valdes priekšsēdētājs:

Valdes loceklis:

Oleg Meshchaninov

Viktors Miļevičs

Darbinieku Vārds un Uzvārds: Oleg Meshcaninov
Sniegtie pakalpojumi:

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīgguma administratīvajos darbos

EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi: Latvija
Kredīts devējs/i, kuru/us pārstāv: Neatkarīgs kredīta starpnieks
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija:

Latvijas teritorija

No 03.12.2019. līdz 02.12.2020.

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

 

AS "Direct Mortgage Capital"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 27.02.2019.
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-09
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 40103968207

JURIDISKĀ ADRESE (JUR.P):
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETA:

Ganību dambis 3 K-1 8A, Rīga, LV-1045
Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010 (5.stāvs) www.dmcbonds.com

Darbinieka Vārds un Uzvārds: Gunta Martemjanova
Sniegtie pakalpojumi Pulkveža Brieža ielā 15, Rīga, LV-1010 (5.stāvs):

Piedāvā kreditēšanas līgumus / iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
Piedalās sagatavošanas / pirmslīguma administratīvajos darbos

Sniegtie pakalpojumi www.dmcbonds.com: Piedalās sagatavošanas / pirmslīguma administratīvajos darbos
EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: Neatkarīgs kredīta starpnieks
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija
No 31.01.2020.-30.01.2021.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

 

 SIA "Altero"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 23.08.2019.
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-10
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 40103981737

JURIDISKĀ ADRESE (JUR.P):
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETA:


Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
www.altero.lv

Darbinieka Vārds un Uzvārds: Evija Simanoviča
Sniegtie pakalpojumi: Piedalās sagatavošanas / pirmslīguma administratīvajos darbos
EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: AS Hipocredit. SIA "Latvijas Hipotēka", AS "West Kredit", AS "PrivatBank", SIA "Grand Credit", AS "MC Finance"
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija
No 25.06.2020.-24.06.2021.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 12 mēneši


 

 SIA "Erloan"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 25.11.2019.
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-12
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 44103129779

JURIDISKĀ ADRESE (JUR.P):
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETA:

Pēkšēna iela 25, Rīga, LV-1006

Pēkšēna iela 25, Rīga, LV-1006

Darbinieka Vārds un Uzvārds: Edvards Maksimovs
Valdes loceklis: Edvards Maksimovs
Sniegtie pakalpojumi:

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus
EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv:  AS "West Kredit"
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija
No 14.10.2019. līdz 13.10.2020
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši


SIA "Paysage.io"

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 13.06.2020.
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-13
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 42103109384

Juridiskā adrese (jur.p):

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

Šarlotes iela 7-13, Rīga, LV-1001

Tērbatas iela 46-21, Rīga, LV-1011

Darbinieka Vārds un Uzvārds: Artjoms Grivkovs
Valdes Loceklis: Artjoms Grivkovs
Sniegtie pakalpojumi: Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem; Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi: Latvija, Zviedrija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: Neatkarīgs kredīta starpnieks
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija:  Latvijas teritorija
No 26.05.2020.-25.05.2021.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

SIA “IT Corp”

STATUSS: Kredīta starpnieks
KREDĪTA STARPNIEKA REĢISTRĀCIJAS DATUMS: 19.08.2020.
REĢISTRĀCIJAS NUMURS REĢISTRĀ: KS-14
KREDĪTA STARPNIEKA IZSLĒGŠANAS NO REĢISTRA DATUMS: -
REĢISTRĀCIJAS NUMURS (JUR.P): 42103091913

JURIDISKĀ ADRESE (JUR.P):

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETA:


Rīga, Ilūkstes iela 44 - 13, LV-1082
Rīga, E.Birznieka Upīša iela 20A, 2.korpuss, 522.kab., 5.stāvs 
Liepāja, Tirgoņu iela 24, LV-3401
 www.latkredits.lv 
 
DARBINIEKA VĀRDS UN UZVĀRDS: Jānis Lapiņš, Kārlis Meikšāns
VALDES LOCEKLIS: Ivo Titovs
SNIEGTIE PAKALPOJUMI: Piedāvā kreditēšanas līgumus/ iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
EEZ VALSTS, KURĀ TIEK SNIEGTI PAKALPOJUMI: Latvija
KREDĪTA DEVĒJS/I, KURU/US PĀRSTĀV: AS “Hipocredit”, AS “West Kredit”, AS “MC Finance”, SIA “Grand Credit”, SIA “Finance 360”
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS CIVILTIESISKĀS APDROŠINĀŠANAS TERMIŅŠ UN DARBĪBAS TERITORIJA: 
Latvijas teritorija
No 03.07.2020.-03.07.2021.
 

SIA “LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA”

Statuss: Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums: 17.09.2020.
Reģistrācijas numurs Reģistrā: KS-15
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums: -
Reģistrācijas numurs (jur.p): 43603077643
Juridiskā adrese (jur.p):
Pakalpojumu sniegšanas vieta:
Bruknas iela 14 - 60, Rīga, LV-1058
WWW.LKPP.LV
Darbinieka Vārds un Uzvārds: Solvita Saliņa
Valdes loceklis: Solvita Saliņa
Sniegtie piekalpojami: Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
Slēdz kreditēšanas līgumus
Dod padomus patērētājiem
EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi: Latvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv: Ferratum bank p.l.c., TF Bank AB, Holm Bank Latvia SIA
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija: Latvijas teritorija
No 28.07.2020. līdz 28.07.2021.