Komersanti, kuri veic tehniskās pārbaudes sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloniem bez π zīmes marķējuma
(saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” prasībām)

SIA “AKSION” informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centru, ka no 18.03.2020. vairs neveic sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu bez pī zīmes marķējuma tehniskās pārbaudes. Līdz ar to vēršam uzmanību, ka SIA “AKSION” uz SNG baloniem bez pī zīmes marķējuma norādītais tehniskās pārbaudes veikšanas datums nedrīkst būt pēc 18.03.2020.

Atgādinām, ka tehniskās pārbaudes derīguma termiņš ir 2 gadi, sākot no tā datuma, kas ir norādīts uz SNG balona. Pie tehniskās pārbaudes datuma obligāti ir jābūt tā komersanta identifikācijai, kurš ir veicis tehnisko pārbaudi.