Brīdinājums Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC)  un Eiropas patērētāju informēšanas centrs (turpmāk – ECC Latvia) 2021. gadā saņēmis 183 sūdzības par SIA “Animo forti” un tā interneta vietni www.inch2.com  (turpmāk – komersants), kur tiek tirgoti “ekskluzīvi” un dārgi apavi, kuru cena mērāma vairākos simtos EUR. Galvenās problēmas, par kurām sūdzējušies patērētāji – pasūtītās un apmaksātās preces netiek piegādātas, savukārt – ja patērētāji izmanto atteikuma tiesības, komersants savlaicīgi neatmaksā naudu, kas ilgst pat pus gadu un vairāk.

No 2021. gadā saņemtajām sūdzībām 157 ir pārrobežu sūdzības, lielākoties no ES valstu patērētājiem. Visvairāk sūdzējušies Lietuvas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes patērētāji, kā arī dažādu trešo valstu patērētāji gan no ASV, Krievijas, Japānas u.c. valstīm. Kā norāda patērētāji, komersants pasūtījumu nepiegādā ne apsolītajā, ne papildu termiņā. Pēc pasūtījuma atcelšanas komersants ilgu laiku neatmaksā patērētājiem par nepiegādātajiem pasūtījumiem samaksāto naudas summu, kā arī neatmaksā naudu gadījumos, kad patērētājs izmanto normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības.

Izskatot patērētāju sūdzības, gan PTAC, gan ECC Latvia  sazinājās ar pārdevēju, kurš sākotnēji atbildēja, ka problēmsituācija tiks atrisināta, tomēr pēc vairākiem atgādinājumiem, naudas atmaksa visbiežāk patērētājiem netika veikta. Atsevišķos gadījumos, pārdevējs pieprasīja sniegt patērētāja bankas konta datus, bet arī pēc to iesniegšanas, naudas atmaksa sekoja reti. Kaut gan – jāatzīst, ka 41gadījumā ir rasts pozitīvs risinājums un nauda tomēr tika atmaksāta vai apavi atsūtīti, tomēr lielākā daļa problēmgadījumu vēl aizvien nav atrisināta.

Ņemot vērā iepriekš minētās problēmas PTAC 07.12.2020. izdeva lēmumu, ar kuru aizliedza īstenot negodīgu komercpraksi, kā arī piemēroja 10 000 soda naudu. Lēmums tika pārsūdzēts, bet tiesa PTAC lēmumu atstāja spēkā. Pašlaik tiek veikta lēmuma piespiedu izpilde.

Neskatoties uz paralēlajām uzraudzības un piespiedu izpildes darbībām,  PTAC rīcībā ir informācija, ka komersants turpina reklamēt savus pakalpojumus un piesaistīt jaunus klientus, tādēļ PTAC aicina patērētājus izvērtēt riskus un pārdomāt iepirkšanos vietnē www.inch2.com.