Jaunumi Tūrisms

Kā iepriekš tika ziņots, pret tūrisma operatora SIA “TT Baltics” (plašāk pazīstams kā TUI koncerna pārstāvis Baltijā) patiesā labuma guvēju ir vērstas Eiropas Savienības sankcijas, un patlaban ir atcelti visi šī tūrisma operatora ceļojumi līdz 2022. gada maija beigām, kā arī uz laiku apturēta jaunu ceļojumu pārdošana.

PTAC aicina ceļotājus, kuru ceļojumi ir atcelti, vērsties pie tūrisma operatora SIA “TT Baltics” ar iesniegumu par to maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā par atceltajiem ceļojumiem.

Ceļotājiem nav nepieciešams paralēli vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC), ja vien tūrisma operators SIA “TT Baltics” nav atteicies veikt atmaksu vai radušās kādas citas domstarpības.

Iesniegumā SIA “TT Baltics” par naudas atgūšanu ceļotājiem jānorāda:

  • ceļotāja vārds un uzvārds;
  • ceļotāja kontaktinformācija -  tālruņa numurs, e-pasts saziņai, adrese.
  • līguma datums un numurs;
  • tūrisma operatora un tūrisma aģenta nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • informācija par veiktajiem maksājumiem (datums, maksātājs, summa);
  • daļēji atmaksātās naudas summas apmērs (no tūrisma aģenta);
  • kopējā neatmaksātā naudas summa;
  • norēķinu konta numurs atmaksai.

Iesniegumam jāpievieno veikto maksājumu apliecinošie dokumenti (čeka vai stingrās uzskaites kvīts kopija vai bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

Iesniegumu (parakstītu ar elektronisko parakstu) nepieciešams nosūtīt uz e-pastu riga@fstravel.eu vai pašrocīgi parakstītu pa pastu “TT Baltics” SIA juridisko adresi Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058. Pirms iesnieguma nosūtīšanas aicinām pārbaudīt “TT Baltics” SIA aktuālo juridisko adresi, kā arī pārbaudīt aktuālo informāciju, kas publicēta https://www.facebook.com/ttbalticslv/. Iesnieguma iesniegšanai aicinām izmantot “TT Baltics” SIA sagatavotās veidlapas, ja tādas “TT Baltics” SIA ir publicējis.

Vienlaikus PTAC informē, ka, ja patērētājs ceļojumu no SIA “TT Baltics” ir iegādājies ar tūrisma aģenta starpniecību un ceļojums ir ticis atcelts, tūrisma aģentam ir pienākums pārskaitīt ceļotājam naudas summas daļu (tajā skaitā komisiju), kas nav pārskaitīta SIA “TT Baltics”.

Ņemot vērā radušos sarežģīto situāciju, PTAC aicina ceļotājus būt pacietīgiem attiecībā uz samaksātās naudas atmaksu. Ievērojot, ka naudas izmaksai par līdz šim atceltajiem ceļojumiem no SIA “TT Baltics” iesaldētajiem līdzekļiem ir nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta atļauja, naudas atmaksas process varētu būt ilgāks nekā normatīvajos aktos noteiktās 14 dienas pēc ceļojuma atcelšanas.

Sanita Gertmane

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv