Jaunumi
EEPLIANT 2 - ES projekts par energomarķējuma un minimālo energoefektivitātes prasību tirgus uzraudzību

EEPLIANT2 projekta mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju energomarķējuma un ekodizaina tirgus uzraudzībai sešpadsmit ES dalībvalstīs. Projekts tiek finansēts Eiropas Savienība (turpmāk – ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Horizon 2020” ietvaros. 

EEPLIANT2 lielāko pievienoto vērtību sniedz gan kopīgās pārbaudes procedūras un vienotā paraugu ņemšanas un testēšanas programma, gan saskaņota rezultātu izvērtēšana un izpildes nodrošināšanas darbības, kuras veic septiņpadsmit tirgus uzraudzības iestādes (turpmāk – TUI). 

Uzmanība tiek pievērsta trīs preču grupām: mājsaimniecību ledusskapjiem, profesionālajām aukstumiekārtām un tīklierosas gatavības režīma iekārtām, lai nodrošinātu, ka neatbilstošie produkti tiek identificēti un izņemti no ES Vienotā tirgus. Projektu koordinē PROSAFE – bezpeļņas nevalstiskā organizācija Briselē.

EEPLIANT2 projekts turpināsies līdz 2020. gada februārim, un tam ir plānoti šādi rezultāti:

labāko prakšu ieviešana tirgus uzraudzībā;lielāka tirgū laisto preču atbilstība, no kā gūst labumu ES patērētājs;labākas zināšanas par juridiskajām prasībām un tirgus uzraudzību nozarē un lietotāju vidū;lielāka tirgus uzraudzības aktivitāšu rentabilitāte un ES pievienotā vērtība ar iespēju mainīt visu ES Vienoto tirgu.

EEPLIANT2 projekta ietvaros:

Mājsaimniecības un profesionālie ledusskapji:

15 dalībvalstis; 80 tiešsaistes veikalos pārbaudīts marķējums;215 dokumentācijas komplekti pārbaudīti;32 profesionālas iekārtas un 64 mājsaimniecības iekārtas pārbaudītas;12 preces pārbaudītas saistībā ar noteikumu apiešanu vai salīdzinājumu ar starptautiskajiem mērījumu standartiem

Tīklierosas gatavības iekārtas:

7 dalībvalstis;10 preču kategorijas;50 modeļiem izvērtēta tehniskā dokumentācija;50 modeļi tiks pārbaudīti.

Kā turpinājums 2019. gada jūnijā tika uzsākts ES finansētais saskaņoto pasākumu kopums EEPLIANT3. Tajā ir iesaistījušies vēl vairāk partneru, un tas aptver plašāku preču klāstu - no gaisa kondicionieriem un ventilācijas iekārtām līdz mājsaimniecības veļas žāvētājiem, no ūdens sildītājiem un lokālajiem telpu sildītājiem līdz apgaismes ierīcēm. EEPLIANT3 pievēršas arī svarīgākajiem starpnozaru jautājumiem, lai uzlabotu TUI darba efektivitāti un produktivitāti visā Eiropā. Tie ir IT rīku izstrāde, sadarbība ar muitas iestādēm, izcilības centri, apmācību un apmaiņas programmas, jauni izaicinājumi.

Noskatieties EEPLIANT2 prezentācijas video PROSAFE YouTube kanālā, noklikšķinot šeit (video angļu valodā). 

Pilno preses relīzes versiju skatīt šeit.


Papildu informācija: 
Evija Lene 
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante 
Evija.Lene@ptac.gov.lv
68806520, 22006628. 
Publicēšanas datums: 17.01.2020.