Izņēmuma gadījumi atteikuma tiesību izmantošanai

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības nevar izmantot gadījumos, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 „Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas” (turpmāk – Noteikumi) norādītajiem atteikuma tiesību izmantošanas izņēmumiem:

  • Noteikumu 2.punktā uzskaitīti līgumi, uz kuriem neattiecas Noteikumi, piemēram, kompleksiem tūrisma pakalpojumu līgumiem; pasažieru transporta pakalpojumiem; finanšu pakalpojumiem; līgumiem, kuru summa nepārsniedz 35 euro u.c.
  • Noteikumu 18.punktā uzskaitīti gadījumi, kad nevar izmantot atteikuma tiesības, piemēram, pakalpojumu līgumi pēc tam, kad pakalpojums sniegts pilnībā; tāda prece vai pakalpojums, kuru cena atkarīga no svārstībām finanšu tirgū; prece izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta u.c.