Izmaksu kalkulatori

2016.gada 1.javārā stājušies spēkā jauna Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta (23) daļa: Par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,55 procentus dienā no kredīta summas no pirmās līdz septītajai kredīta izmantošanas dienai (ieskaitot), 0,25 procentus dienā no kredīta summas no astotās līdz četrpadsmitajai kredīta izmantošanas dienai (ieskaitot) un 0,2 procentus dienā no kredīta summas, sākot ar piecpadsmito kredīta izmantošanas dienu. Līgumos, saskaņā ar kuriem kredīts atmaksājams pēc pieprasījuma vai kuros kredīta izmantošanas termiņš pārsniedz 30 dienas, par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,25 procentus dienā no kredīta summas. Kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu patērētājam nepiemēro tādiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu.

Līdz ar to PTAC ir izstrādājis 3 kalkulatorus, ar kuru palīdzību var aprēķināt izmaksas un pārliecināties, vai tās atbilst jaunajam regulējumam. Proti, kalkulatoros var:

  1. aprēķināt izmaksas aizdevumiem līdz 30 dienām ar izmaksu procentuālo pieaugumu dienā (“cenu trepes”), ievadot skaitlisku informāciju 3. ailes 12.kolonnā (L) un attiecīgās izmaksas 15.kolonnā (O) attiecībā pret līguma termiņu;
  2. aprēķināt izmaksas aizdevumiem virs 30 dienām (ar grafiku), jo tiem nepiemēro 1.punktā norādīto aprēķinu, ievadot skaitlisku informāciju 15.,16. un 17. ailes 12.kolonnā (L);
  3. aprēķināt izmaksas aizdevumiem ar nenosakāmu faktisko kredīta termiņu, piemēram, kredītlīnijām, ievadot skaitlisko informāciju 21., 23., 24. un 26.ailes 12.kolonnā (L).  

Kalkulatori ir izstrādāti, lai pārliecinātos un pārbaudītu, vai aizdevējs ir ievērojis PTAL 8.panta (23) daļā noteikto izmaksu pieauguma robežu (redzot faktisko izmaksu % pieaugumu), kā arī, izmantojot dažādu informāciju, kas ir pieejama par kredīta izmaksām un termiņiem. Izpratnes veicināšanai daudzviet tabulu šūnās ir ietverti komentāri (mazs trīsstūrītis augšējā labā stūrī).

Gaiši zaļā krāsā iekrāsotās kolonnas, kā šajā attēlā ir ievades lauki, ar iespēju ievadīt skaitlisko informāciju - pārējās kolonnas ģenerējas pēc formulām.

Izmantojot 3.kalkulatoru, jāņem vērā, ka beztermiņa kredītiem, lai veidotu vienotu praksi un neatšķirtos komersantu veiktie aprēķini, ir jāizmanto pieņēmumi. Tāpēc, aprēķinot dienas izmaksu apmēru beztermiņa kredītiem, PTAC ieskatā ir nepieciešams pieņēmums par 12 mēnešiem, proti, jāpieņem, ka kredīts tiks atmaksāts 12 vienādos maksājumos (līdzīgi kā Gada procentu likmes (GPL) pieņēmums).

attels