Izmaksu kalkulatori

2019. gada 1. jūlijā stājusies spēkā jauna Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta (23) daļa: Par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,07 procentus dienā no kredīta summas. Kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu patērētājam nepiemēro tādiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu.

Kredīta līgumiem, kuri noslēgti līdz 2019. gada 30. jūnijam, un kuriem nav veikti grozījumi pēc 2019. gada 1. jūlija, joprojām spēkā iepriekšējie PTAL 8. panta (23) daļā noteiktie kredīta kopējo izmaksu ierobežojumi – par neatbilstošām uzskatāmas tādas, kas pārsniedz 0,25% dienā no kredīta summas aizdevumiem virs 30 dienām.

Līdz ar to PTAC ir izstrādājis 3 kalkulatorus, ar kuru palīdzību var aprēķināt izmaksas un pārliecināties, vai tās atbilst jaunajam regulējumam. Proti, kalkulatoros var:

  1. aprēķināt izmaksas aizdevumiem līdz 30 dienām ar izmaksu procentuālo pieaugumu dienā (“cenu trepes”), ievadot skaitlisku informāciju 3. ailes 12.kolonnā (L) un attiecīgās izmaksas 15.kolonnā (O) attiecībā pret līguma termiņu;
  2. aprēķināt izmaksas aizdevumiem virs 30 dienām (ar grafiku), jo tiem nepiemēro 1.punktā norādīto aprēķinu, ievadot skaitlisku informāciju 15.,16. un 17. ailes 12.kolonnā (L);
  3. aprēķināt izmaksas aizdevumiem ar nenosakāmu faktisko kredīta termiņu, piemēram, kredītlīnijām, ievadot skaitlisko informāciju 21., 23., 24. un 26.ailes 12.kolonnā (L).  

Kalkulatori ir izstrādāti, lai pārliecinātos un pārbaudītu, vai aizdevējs ir ievērojis PTAL 8.panta (23) daļā noteikto izmaksu pieauguma robežu (redzot faktisko izmaksu % pieaugumu), kā arī, izmantojot dažādu informāciju, kas ir pieejama par kredīta izmaksām un termiņiem. Izpratnes veicināšanai daudzviet tabulu šūnās ir ietverti komentāri (mazs trīsstūrītis augšējā labā stūrī).

Gaiši zaļā krāsā kalkulatoru ailēs ir ievades lauki ar iespēju ievadīt skaitlisko informāciju – pārējās kolonnas ģenerējas pēc formulām

Izmantojot kalkulatorus, jāņem vērā, ka kredītiem, kuriem nav noteikts atmaksas termiņš un konkrēta atmaksas summa mēnesī, var tikt pielietoti pieņēmumi, piemēram, ka kredīts tiks atmaksāts 12 mēnešu laikā vienādos maksājumos. Tomēr tādos gadījumos arī aizņēmēja maksātspēja jāvērtē pie identiskiem pieņēmumiem, pretējā gadījumā šis pieņēmums nebūs reāli izpildāms no patērētāja puses.

Savukārt, ja patērētāja maksātspēja tiek vērtēta, pieņemot, ka kredīts tiks atmaksāts citos pieļautajos maksājumos un termiņos (piemēram, maksājot tikai minimālos maksājumus), kredīta devējam jāveic kopējo kredītizmaksu aprēķins pēc šiem pieņēmumiem.