*  Šie ieteikumi par ilgtermiņa autonomu neattiecas uz tādiem darījuma veidiem, kur kreditēšanas pakalpojumu ietvarā kā līzinga pakalpojuma sniedzēji (licencēti patērētāju kredīta devēji un kredītiestādes) pēc klienta spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas tā uzdevumā iegādājas un nodod tam lietošanās konkrētu transportlīdzekli, kā arī reģistrē VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu reģistrā klientu kā transportlīdzekļa turētāju.

Kas ir ilgtermiņa autonoma? Vai ilgtermiņa autonoma ir kredīts?

Ilgtermiņa autonoma ir pakalpojums, kurā pakalpojuma sniedzējs patērētājam uz noteiktu laika periodu par atlīdzību nodod lietošanā automašīnu, par ko pakalpojumu sniedzēja un patērētāja starpā tiek noslēgts rakstveida līgums, kas nosaka abu pušu saistības. Ilgtermiņa nomas gadījumā automašīna netiek nopirkta īpašumā. Ilgtermiņa auto nomas gadījumā saistības, tostarp, maksājumu saistības, Jūs uzņematies uz salīdzinoši garu laika posmu.

Pirms noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu, rūpīgi iepazīstieties ar līgumu un tā pielikumiem. Pārliecinieties, ka līgumā ir norādīts konkrētais (pareizais) komersants, no kura Jūs plānojat nomāt automašīnu un veikt tam nomas maksājumus.

Atcerieties, ka ilgtermiņa autonoma nav kredīts un, beidzoties nomas līgumam, automašīnu Jūs neiegūsiet savā īpašumā. Pārliecinieties, ka Jums piedāvātais līgums atbilst Jūsu interesēm un Jūs patiešām vēlaties nomāt automašīnu ilgstošu laika posmu, nevis to iegādāties savā īpašumā, noslēdzot cita veida līgumu.  

Automašīnas nomas periods un līguma pirmstermiņa izbeigšana

Parasti ilgtermiņa autonomas līgumus tiek piedāvāts slēgt uz salīdzinoši ilgu laika periodu, piemēram, tie varbūt 3 gadi vai pat vairāk atkarībā no konkrētā pakalpojumu sniedzēja.

Pievērsiet uzmanību piedāvātā līguma noteikumiem, vai tajā nav iekļauta atruna par minimālo automašīnas nomas periodu, piemēram, tie var būt 12 mēneši vai cits termiņš.

Par ilgtermiņa nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu līgumā mēdz būt iekļautas sankcijas (līgumsods). Pārliecinieties, ka Jums ir zināmi un skaidri saprotami attiecīgie līguma noteikumi un sankciju (līgumsodu) apmēri, ja tādi ir paredzēti līgumā.

Rūpīgi izsveriet, kas Jūsu vajadzībām un finansiālām iespējām būtu pats piemērotākais automašīnas nomas periods, ievērojot arī nomas maksājumu apmēru, ja vēlaties uzņemties autonomas saistības ilgtermiņā!

Automašīnas nomas maksājumi un citi papildu maksājumi līgumā

Pārliecinieties, kāds ir līgumā paredzētais ikmēneša nomas maksājuma apmērs un maksājuma termiņi (datumi), tostarp, kāda ir visu ikmēnešu nomas maksājumu kopsumma visā nomas termiņā. Ja izvēlaties noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu, aicinām veikt aprēķinus un izvērtēt, vai izdevīgāk tomēr nebūtu sakrāt nepieciešamo naudas summu un iegādāties īpašumā lētāku automašīnu.

Piemēram, ja automašīnas nomas periods ir 70 mēneši ar ikmēneša nomas maksājumu 170.00 EUR apmērā, tad kopā par visu līguma darbības laiku Jūs samaksāsiet automašīnas nomas maksājumus 11 900.00 EUR apmērā.

Iepazīstieties, kādi ir līgumā iekļauti papildu maksājumi, kas neietilpst ikmēneša automašīnas nomas maksā. Papildu maksājumiem ir jābūt skaidri un saprotami norādītiem līgumā.

Piemēram, Jums jārēķinās, ka bez nomas maksājumiem visā nomas laikā Jums var būt pienākums par saviem līdzekļiem iegādāties iznomājamās automašīnas apdrošināšanu (OCTA, KASKO), veikt maksājumus par automašīnas tehnisko apskati CSDD, kā arī veikt automašīnai nepieciešamos remontdarbus/tehnisko apkopi, veikt sezonas riepu maiņu u.c.

Atsevišķi pakalpojumu sniedzēji var paredzēt, ka Jums ir jāveic drošības naudas iemaksa, samaksa par līguma noformēšanu u.c.

Rūpīgi izlasiet līgumu un tā pielikumus! Esiet atbildīgi un apsveriet visus autonomas finansiālos aspektus un līguma darbības laikā nepieciešamos papildu tēriņus, lai savam mājsaimniecības budžetam neuzliktu nesamērīgu slogu!

Vai, noslēdzot ilgtermiņa autonomas līgumu, Jūs vienlaikus kļūstat arī par automašīnas juridisko īpašnieku?

Parasti nē, jo iznomātais auto Jums kā nomniekam tiek nodots turējumā un lietošanā uz līgumā noteikto nomas periodu. Pēc līguma termiņa beigām nomas automašīna ir jānodod pakalpojuma sniedzējam līgumā noteiktajā kārtībā.

Vai, veicot nomas maksājumus, Jūs reizē izpērkat automašīnu?

Autonomas gadījumā Jūs konkrēto automašīnu neizpērkat, bet gan tikai lietojat līgumā noteikto laika posmu.

Rūpīgi izlasiet automašīnas nomas līgumu un pievērsiet uzmanību tādiem terminiem, kā, piemēram, “tiesības izpirkt”, “tiesības iegūt īpašumā”, “iznomātājam ir iespēja izteikt nomniekam transportlīdzekļa pārdošanas oferti” u.tml. Automašīnas izpirkuma tiesības ir atkarīgas no Jūsu noslēgtā līguma noteikumiem, un līgumā tas var nebūt noteikts kā pakalpojuma sniedzēja obligāts pienākums.

Pievērsiet uzmanību līguma nosacījumiem, kas paredz automašīnas izpirkšanas kārtību un automašīnas izpirkuma/pārdošanas cenas noteikšanu. Automašīnas izpirkuma jeb pārdošanas cena ir atsevišķa summa, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Piemēram, līgumā var būt noteikts, ka automašīnas pārdošanas cena tiek noteikta, ņemot vērā cita starpā līgumā norādīto automašīnas vērtību.

Ievērojiet, ka līdz šim līguma ietvaros veiktie nomas maksājumi par automašīnas lietošanu var netikt ieskaitīti automašīnas izpirkuma cenā un/vai līgumā norādītajā automašīnas vērtībā.

Pirms Jūs noslēdziet ilgtermiņa autonomas līgumu apsveriet, vai pēc nomas termiņa beigām Jums būs nepieciešamība izpirkt nomāto automašīnu.

Kas ir līgumā noteiktā transportlīdzekļa (automašīnas) vērtība?

Līgumā un/vai tā pielikumā parasti tiek norādīta nomājamās automašīnas (transportlīdzekļa) vērtība konkrētas summas (EUR) apmērā. Piemēram, līgumā norādīts, ka automašīnas vērtība ir 3700.00 EUR.

Līgumā var būt noteikts, ka automašīnas vērtības noteikšanā, cita starpā, tiek ņemti vērā vairāki kritēriji, kā automašīnas modelis, izlaiduma gads, tehniskais stāvoklis, nolietojums u.c. nosacījumi.

Minētā vērtība var tikt ņemta vērā, nosakot zaudējumu apmēru, ja līguma darbības laikā nomas automašīnai tiek radīti bojājumi u.tml.; nosakot automašīnas izpirkuma cenu, ja līgums paredz izpirkuma tiesības nomniekam u.c.  

Nomas automašīnas saņemšana un nodošana

Pirms sākat lietot automašīnu, ievērojiet, lai, automašīnu pieņemot un nododot, tiktu noformēti pieņemšanas-nodošanas akti/veidlapas, kurus paraksta abas puses un kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

Pirms nomas līguma parakstīšanas veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi pārbaudītu automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli, piemēram, vai automašīnai ir kādi skrāpējumi, buktes, iespiedumi u.c. bojājumi. Pārliecinieties, vai pakalpojuma sniedzējs pieņemšanas-nodošanas aktā ir atzīmējis visus esošos automašīnas bojājumus.

Atcerieties, ka Jums ir tiesības veikt savas atzīmes par automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli pieņemšanas-nodošanas aktā/veidlapā. Ņemiet vērā, ka nav būtiski, cik mazi vai nelieli ir automašīnas bojājumi, Jums ir tiesības, lai tie visi tiktu atzīmēti līgumā vai pieņemšanas-nodošanas aktā.

Atcerieties pārbaudīt arī automašīnas salona stāvokli, proti, vai aprīkojums strādā, vai salonam nav kādi bojājumi – nepieciešamības gadījumā veiciet atzīmes līgumā vai pieņemšanas-nodošanas aktā.

Jūsu papildu aizsardzībai ieteicams veikt automašīnas stāvokļa foto vai video fiksāciju, tostarp, fiksējot atsevišķi katru no bojājumiem, lai strīda gadījumā Jūsu rīcībā būtu papildu pierādījumi. Pārliecinieties, ka Jūsu uzņemtās fotogrāfijas vai video atspoguļo to uzņemšanas datumu un laiku.

Nepieciešamības gadījumā, lai noskaidrotu automašīnas tehnisko stāvokli, aicinām Jūs izmantot autoservisu diagnostikas pakalpojumu.

Kā rīkoties, ja līguma darbības laikā nomas automašīnai rodas bojājums un/vai citas neatbilstības?

Jums ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja un tam ir pienākums izvērtēt Jūsu atklātos automašīnas bojājumus, ja tie nav radušies Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā un/vai ir bijuši jau pirms nomas līguma noslēgšanas brīža.

Ja līguma darbības laikā automašīnai rodas tehniski bojājumi vai Jūs esat iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, nekavējoties sazinieties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

Iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, kas attiecas uz politiku bojājumu novērtēšanā, tostarp, kā apstrīdēt bojājumu radīšanas faktu un piemēroto maksu. 

Kam jāparūpējas par automašīnas apdrošināšanu?

Parasti automašīnas apdrošināšana (OCTA, KASKO) autonomas līguma darbības laikā ir  jānodrošina pašam nomniekam, un tā neietilpst ikmēneša nomas maksājumā.

Vai līgumā var būt noteikti kādi ierobežojumi attiecībā uz nomas automašīnas lietošanu?

Jā, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja līgums var šādus ierobežojumus saturēt.

Piemēram, autonomas līgumā var būt noteikts, ka pirms izbraukšanas ar nomas automašīnu ārpus ES un EEZ valstu teritorijas nepieciešams saņemt iznomātāja piekrišanu; Jūs kā nomnieks piekrītat, ka nomas automašīna ir aprīkota ar GPS iekārtu u.c.

Pārliecinieties, ka Jums ir zināmi līguma noteikumi, kas noteic Jūsu kā nomnieka tiesības un pienākumus!

Ja Automašīnas ilgtermiņa nomas līgums tiek noslēgts attālināti, izmantojot distances saziņas līdzekļus

Jums ir tiesības 14 dienu laikā no autonomas līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma, nesniedzot pamatojumu un nemaksājot līgumā noteikto līgumsodu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tāds ir paredzēts. Noslēdzot autonomas līgumu, pakalpojuma sniedzējam pienākums ir sniegt Jums atteikuma veidlapu.

Ja pakalpojuma sniedzējs nav Jums sniedzis atteikuma veidlapu, Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no noslēgtā ilgtermiņa nomas līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas nosakāms saskaņā ar nomas līguma noslēgšanas dienu.

Kā apzināt ilgtermiņa autonomas finansiālo izdevīgumu?

Lai izprastu piedāvātā ilgtermiņa autonomas līguma izdevīgumu un atbilstību Jūsu mājsaimniecības budžeta iespējām, izvērtējiet:

* kāds ir nomas automašīnas tehniskais stāvoklis;

* kāda ir līgumā noteiktā automašīnas vērtība;

* kāds ir ikmēneša nomas maksājuma apmērs un apmaksas kārtība, termiņi;

* kādi ir iespējamie papildu maksājumi, kas neietilpst automašīnas nomas maksā;

* kāds ir automašīnas nomas kopējais laika periods;

* kādu summu veido līguma ietvaros kopā samaksājamie nomas maksājumi visā nomas periodā;

* vai un kādu starpību sastāda līguma ietvaros samaksājamie nomas maksājumi attiecībā pret līgumā noteikto automašīnas (transportlīdzekļa) vērtību;

* vai un kādas ir līgumā ietvertās sankcijas (līgumsodi) un to apmēri u.c.

Ja aiz ilgtermiņa auto nomas piedāvājuma paslēpts kreditēšanas līgums

Pievērsiet uzmanību, vai Jums tiek piedāvāts ilgtermiņa auto nomas līgums vai finanšu līzinga līgums. Dažkārt aiz auto nomas piedāvājuma var būt paslēpts kreditēšanas līgums jeb finanšu līzinga līgums.

Atgādinām, ka ar sliktu kredītvēsturi un bez pierādāmiem ienākumiem kreditēšanas līgumu nav iespējams noslēgt.

Ja Jūsu nodoms ir noslēgt automašīnas iegādes līgumu atlikta maksājuma veidā, bet Jums tiek piedāvāts it kā līdzīgs pakalpojums, piemēram, ar nosaukumu “auto noma” u.tml., līgumā nenorādot ne piemēroto uzcenojumu (aizņēmuma likmi un kopējo pārmaksas summu), papildus solot, ka vēlāk varēs izpirkt nomāto automašīnu, tad šāds līgums var tikt vērtēts kā slēptā kreditēšana, un Jums ir jāizvērtē visi ar to saistītie riski.

 Riski piekrītot šādiem “nomas līguma” noteikumiem:

* tie var būt krietni neizdevīgāki par finanšu līzinga līgumu, jo uz nomas līgumu neattiecas kredītizmaksu ierobežojumi, un kopsummā patērētājs var pārmaksāt krietni vairāk;

* iznomātājs nepārbauda, vai klienta maksātspēja ir pietiekama, lai tas spētu maksāt nomas maksājumus;

* patērētājs nav informēts par kopējo summu, kas būs jāmaksā, ja tomēr vēlēsies automašīnu izpirkt;

* nav garantijas, ka auto vispār tiks iegūts vēlāk īpašumā.

Ja pakalpojuma sniegšanas laikā un/vai pēc pakalpojuma saņemšanas radies strīds

Pat ja līgumā ierakstīts netaisnīgs noteikums, ka patērētājam nav nekādu tiesību vērsties ar pretenzijām pie pakalpojumu sniedzēja, atceries, ka strīda gadījumā patērētājam ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu strīdu.

Pretenzijas iesniegšanas gadījumā pievienojiet savam iesniegumam visus Jums pieejamos materiālus (piemēram, līguma, pieņemšanas-nodošanas akta/veidlapas kopiju, foto, video u.c.), kas varētu palīdzēt objektīvi atrisināt radušos strīdu.

Ja strīdu ar pakalpojuma sniedzēju atrisināt neizdodas, Jūs varat vērsties PTAC (ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.2 panta noteikumus). Iesniegumu iesniegšanas kārtība norādīta https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu