Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas sertifikācijas centrs' SIA
Pasūtītājs
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi