Pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas komersantam nepieciešams reģistrēt tirdzniecības vietu PTAC uzturētajā Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Lai reģistrētu vai aktualizētu informāciju Reģistrā, Komersantam nepieciešams PTAC iesniegt pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība” noteikto

 

Reģistrs publicēts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumiem Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”.