Energomarķējuma vispārīgās prasības

Katras produktu grupas energomarķējumi ir atšķirīgi un satur konkrētajām iekārtām specifisku informāciju. Lielākā daļa marķējumu ietver energoefektivitātes klases, kas ir augstākas par A (A+; A++; A+++). Atsevišķas produktu grupas joprojām tiek marķētas ar “veco” marķējumu, kur augstākā klase ir A (piemēram, veļas mazgājamās/žāvējamās mašīnas un dažu veidu plītis). Šiem marķējumiem pa perimetru nav zilās līnijas.

Taču jāatceras, ka no 2020. gada daļai produktu energomarķējumi tiks mainīti un atkal tiks ieviesta A – G skala.

Turklāt katrai precei ir jābūt ražojuma datu lapai (saukta arī par ražojuma speciālo zīmi vai informācijas lapu). To nodrošina ražotājs drukātā vai elektroniskā formātā. Ražojuma datu lapa ir standarta dokuments, kas ietver informāciju par produktu. Katrai produktu grupai attiecīgajā energomarķējuma regulā ir noteikts, kādai tieši informācijai un kādā secībā ir jābūt norādītai.

attels