Auto sēdeklīti ir jāizvēlas atbilstoši bērna savaram.

Ir jāpārliecinās, ka auto sēdeklītis ir marķēts ar tipa apstiprinājuma marķējumu, kas izskatās šādi:

attels

Paskaidrojums: Bērnu auto sedeklīšus, kategorijās „universāls” (universal)", "daļēji-universāls” (semi-universal) and "ierobežotas lietošanas” (restricted), ir atļauts izmantot transporta līdzekļu priekšējos un aizmugurējos sēdekļos ja auto sēdeklīši tiek nostiprināti (uzstādīti) atbilstoši ražotāja instrukcijām. Auto sēdeklītis, kas ir marķēts  ar šādu apstiprinājuma zīmi, ir izmantojams masas grupā no 9 kg līdz 25 kg (grupa „I” līdz „II”); tā modelis ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 042450. Cipars blakus burtam E var manīties atkarībā no valsts, kurā tika apstiprināts auto sēdeklīša tips, piemēram, 1 – Vācija, 6 – Beļģija.
 
Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ticis piešķirts saskaņā ar Noteikumu prasībām attiecībā uz aizsardzības sistēmu apstiprināšanu bērniem mehāniskās piedziņas transporta līdzekļos ("bērnu aizsardzības sistēma”) atbilstoši 04 sērijas grozījumiem. „Y” simbols norāda, ka aizsarg sistēmā ir kājstarpes siksna.

! Tipa apstiprinājuma marķējuma neesamība uz preces liecina par to, ka preces atbilstība tehniskajiem noteikumiem nav pārbaudīta un līdz ar to pastāv liela varbūtība, ka prece nenodrošinās paredzēto aizsardzību.

  • Uzstādot auto sēdeklīti ir stingri jāievēro ražotāja norādījums.
  • Auto sēdeklītim ir jābūt nodrošinātam ar instrukciju valsts valodā.
  • Jostām, ar kurām auto sēdeklītis ir nostiprināts transporta līdzeklī, ir jābūt nostieptām, jostām, ar kurām ir tiek stiprināts bērns, ir jāpieguļ bērna ķermenim, jostas nedrīkst būt sagrieztas.
  • Uzstādot auto sēdeklīti transportlīdzeklī blakus autovadītājam ar skatu ar muguru, vienmēr pārliecinieties, ka gaisa spilvenu sistēma ir atslēgta.
  • Ir ieteikts nomainīt auto sēdeklīti, ja tas tika pakļauts triecienam ceļu satiksmes negadījumā. Pērkot lietotus auto sēdeklīšus vienmēr pastāv risks, ka tie jau ir cietuši kādā ceļu satiksmes negadījumā un tie atkārtoti nesniegs paredzēto bērna aizsardzību.