2009/34/EK Par kopīgiem noteikumiem, ko piemēro mērīšanas līdzekļiem un metroloģiskās kontroles metodēm Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.624 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”

Noteikumi attiecināmi uz  mērīšanas līdzekļiem, kuriem noteiktas metroloģiskās prasības  t.s. „vecās pieejas” direktīvās, kā arī nacionālajos tiesību aktos.

Prasības mērīšanas līdzekļiem, tos laižot tirgū, noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, kā arī Latvijas nacionālajos standartos un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

Ministru kabineta  2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.977 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”

Metroloģisko prasību ievērošanu pirms mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū nodrošina mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, ko apliecina tipa apstiprinājuma sertifikāts un tipa apstiprinājuma zīme. Metroloģisko prasību ievērošanu, nododot mērīšanas līdzekļus lietošanā, nodrošina mērīšanas līdzekļu pirmreizējā verificēšana, ko apliecina pirmreizējās verificēšanas atzīme.

Mērīšanas līdzekļu nacionālo tipa apstiprināšanu veic Nacionālā metroloģijas institūcija. Nacionālo pirmreizējo verificēšanu un EK pirmreizējo verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā un par kurām tā ir publicējusi paziņojumu savā oficiālajā tīmekļa vietnē.

Svarīgi:
EK tipa apstiprinājuma sertifikāti vai to pagarinājumi tika izsniegti līdz 2006.gada 30.oktobrim.
2016.gada 30.oktobrī beidzās pārejas periods, kurā varēja laist tirgū mērīšanas līdzekļus atbilstoši šiem EK tipa apstiprinājumiem, kā arī nodot lietošanā tos mērīšanas līdzekļus, kuriem veikta EK pirmreizējā verificēšana.

Tā kā ir atļauta to mērīšanas līdzekļu ar EK tipa apstiprinājuma apliecinājumiem ekspluatācija, kuri nodoti lietošanā līdz 2006.gada 30.oktobrim, turpmākais norādīts informatīvi:

Mērīšanas līdzekļu EK tipa apstiprināšanu veic sertifikācijas institūcijas, kas ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā un par kurām tā ir publicējusi paziņojumu savā oficiālajā tīmekļa vietnē.  EK pirmreizējo verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā un par kurām tā ir publicējusi paziņojumu savā oficiālajā tīmekļa vietnē.

Atbilstības marķējumu zīmes mērīšanas līdzekļu nodošanai lietošanā:

EK tipa apstiprinājuma zīme un EK pirmreizējās verificēšanas atzīme

attels

Nacionālā tipa apstiprinājuma zīme 

attels

Nacionālā pirmreizējās verificēšanas atzīme

attels

 

Noderīgi:

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.624 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm” prasību izpildei piemērojamo