Strīda risināšanas ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju kārtība saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" 26.1 pantu:

attēls
Infografika 1