Speciālo atļauju (licenci) saņem visi tūrisma aģenti un tūrisma operatori, kas pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus ceļotājam.

Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku.

Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un uzraudzību ir 40 eiro katru gadu.

Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
BIC kods TRELLV22
Konts (IBAN) LV29TREL1060120921900
Maksājuma mērķis

Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

Tūrisma operatoriem un tūrisma aģentiem speciālā atļauja (licence) obligāti jāsaņem līdz 2019.gada 1.jūlijam. Tūrisma operators var sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus, ja tam ir nodrošināta klienta iemaksātās drošība naudas garantija.

 

Nodevu tūrisma aģents un tūrisma operators maksā kalendārā gada griezumā:

 • Reģistrējoties pirmo reizi – nodevu maksā par kārtējo gadu
 • Par katru nākamo gadu nodeva jāsamaksā līdz kārtējā gada 31.decembrim
 • Operators/aģents reģistrējas 2018. gada 21. novembrī
  • Reģistrējoties jāsamaksā 40 EUR nodeva (par 2018. gadu)
  • Par 2019.gadu operatoram/aģentam jāsamaksā nodeva 40 EUR līdz 2018. gada 31. decembrim
 • Operators/aģents reģistrējas 2019. gada 2. martā
  • Reģistrējoties jāsamaksā 40 EUR nodeva (par 2019. gadu)
  • Par 2020.gadu operatoram/aģentam jāsamaksā nodeva 40 EUR līdz 2019. gada 31. decembrim

 

Iesniedzamie dokumenti

Tūrisma operators Tūrisma aģents  
 • Iesniegums
 • Apdrošināšanas polise vai kredītiestādes garantija par nodrošinājumu 
 • Jābūt samaksātai nodevai
 • Iesniegums
 • Līguma kopija vai rakstisks apliecinājums no tūrisma operatora (ja tāds ir)
 • Jābūt samaksātai nodevai
JA NAV LĪGUMA, TĀ KOPIJA JĀIESNIEDZ GADA LAIKĀ PĒC LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PAR REĢISTRĀCIJU UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU

 

Viens no veiksmīgas licencēšanas un reģistrācijas nosacījumiem ir PIETIEKAMS nodrošinājums (garantija), tādēļ īpaša uzmanība tiks pievērsta uzņēmumu iepriekšējo gadu finanšu datiem un finanšu rādītājiem. 

Aicinām Jūs, iesniedzot PTAC dokumentus, kopā ar apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju uzreiz norādīt arī apgrozījumu par iepriekšējo gadu komplekso tūrisma pakalpojumu jomā un/vai saistīto tūrisma pakalpojumu jomā un pēdējo 6 mēnešu apgrozījumu komplekso un/vai saistīto tūrisma pakalpojumu jomā (ja iespējams).