Kvalitātes pārvaldības sistēmas politika

PTAC kvalitātes pārvaldības sistēmas politiku īsteno saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9001: 2017 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un šīs politikas īstenošana ir atkarīga no katra PTAC darbinieka profesionālās sagatavotības, kompetences un precīzas amata pienākumu izpildes.

PTAC darbība ir vērsta uz to, lai īstenotu patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju dzīvot veselīgi un droši, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, dot iespēju efektīvi realizēt savas patērētāja tiesības, kā arī nodrošināt sabiedrības līdzdalību un informētību par patērētāju tiesībām un interesēm.