PTAC vērš pastiprinātu uzmanību Ziemassvētku virtenēm un dekoriem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina pievērst īpašu uzmanību elektrodrošībai dzīvesvietās, rūpīgi izvēlēties un izmantot gaismas lampiņu virtenes un svētku dekorus, kā arī veikt piesardzības un drošības pasākumus.

Daļa no svētku rotājumiem – eglīšu gaismas lampiņu virtenes un svētku dekori - ir klasificējama kā elektriskās ierīces, kurām īpaši būtiska ir ražotāja sniegto instrukciju ievērošana: kopšana, uzstādīšana, lietošana.

2016. gada otrajā pusē PTAC sadarbībā ar VID muitas pārvaldi pārbaudīja Ziemassvētku virtenes un dekorus, kopā pārbaudot 75 modeļus (69 742 vienības). No tiem septiņi modeļi (1 650 vienības) netika izlaisti brīvā apgrozībā.

Papildus PTAC 8 elektrisko virteņu un dekoru modeļiem veica pārbaudi laboratorijā ar mērķi novērtēt to atbilstību elektrodrošuma prasībām. 5 no testētajiem modeļiem atbilst piemērojamo standartu prasībām (par 3 modeļiem rezultāti no laboratorijas vēl nav saņemti).

Lai pasargātu sevi no elektrotraumu gūšanas riskiem, aicinām ņemt vērā šādus ieteikumus:

  • Izvēloties elektroierīci, iepazīsties ar informāciju par preci – pārliecinies, ka tā marķēta ar CE zīmi, tai ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, brīdinājumi. Piemēram, gaismiņu virtenēm būtiski pievērst uzmanību, vai tās paredzētas lietošanai iekštelpās vai ārpus telpām.
  • Novērtē preci vizuāli – vai prece nav bojāta, vai nav bojāts tās strāvas padeves vads? Vai ierīces savienojumu vietās ar vadu nav asas šķautnes, kas lietošanas laikā varētu sabojāt vada izolāciju? Vai nav spraugas, kur varētu piekļūt strāvu vadošām detaļām? Ja iegādājies gaismas lampiņu virteni – virtenes vadam jābūt vismaz sērkociņa biezumā, no kontaktdakšas līdz pirmajai lampiņai jābūt vismaz 1 metra atstatumam.
  • Lietojot preci, ievēro ražotāja sniegtos norādījumus un lietošanas instrukcijas – prasības uzstādīšanai, kopšanai un atbilstošai lietošanai.
  • Uzturi kārtībā elektroierīču vadus un kontaktdakšas: elektrības vadam un kontakdakšai jābūt pārklātai ar elektrību nevadošo materiālu. Bojātos vadus nevajadzētu notīt ar izolācijas lenti, bet gan nomainīt visu vadu. Ja vien iespējams, elektroierīču vadus jācenšas savākt un noslēpt bērnam nepieejamā vietā, lai vadu murskuļi nemētājas ik uz soļa un nav brīvi pieejami, bērnam rāpojot vai staigājot (bērni mēdz košļāt vadus un bāzt mutē kontaktdakšas; jo īpaši uzmanību piesaista košās izolācijas lentes, ar ko pieaugušais mēģinājis labot bojāto vadu).
  • Droša kontaktligzda ir tāda, kas stingri piestiprināta sienai un nekarājas. Rozetes nereti tiek ierīkotas tuvu grīdai, diemžēl tas ir ideāli pieejams augstums pat rāpojošam mazulim, tāpēc rozetes aprīko ar speciālu aizsargmehānismu. Uzmanies arī ar kontaktligzdas noslogošanu: ja vienai kontaktligzdai pieslēgts pārāk daudz elektroierīču, var sākt degt izolācija un izcelties ugunsgrēks.
  • Vadu tuvumā nededzini atklātu liesmu, jo tā var sakausēt izolāciju.
  • Neatstāj elektroierīces – gaismas virtenes, dekorācijas un citas iekārtas – pieslēgtas strāvai ilgstoši bez uzraudzības, piemēram, prombūtnes laikā.

Ik gadu Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm (RAPEX) ietvaros visā Eiropā tiek ziņots par drošuma prasībām neatbilstošām elektroierīcēm – gaismas lampiņu virtenēm un citām svētku dekorācijām, kur preču lietotāji guvuši traumas vai izcēlusies ugunsnelaime.

Informē pārdevēju un uzraudzības institūciju par jebkurām nedrošām precēm, kuras izraisījušās traumas vai varēja tādas radīt un pasargā arī citus preces lietotājus! Par bīstamajām precēm var ziņot, aizpildot formu PTAC mājaslapā, zvanot uz Patērētāju traumu ziņojumu tālruni 67388639 vai sūtot ziņu uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv.  

Ieskaties Eiropas Savienības Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm (RAPEX) mājaslapā http://ec.europa.eu/rapex, kas sniedz detalizētu informāciju par bīstamajām precēm, kas izņemtas no Eiropas Savienības tirgus.