PTAC veicis ķīmisku risku patēriņa precēs uzraudzības projektu

PTAC viena no darbības prioritātēm 2016.gadā ir  ķīmisko risku patēriņa precēs uzraudzība, kuras ietvaros PTAC veicis testēšanu šādiem patēriņa preču paraugiem: 16 gultas veļas komplektiem, 15 ādas izstrādājumiem un 14 rotaslietām, lai noteiktu to atbilstību drošuma prasībām - vai tajos nav pārsniegti noteiktu ķīmisko vielu ierobežojumi (gultas veļā tās ir azokrāsvielas, ādas izstrādājumos tas ir hroms (VI), bet rotaslietās tas ir niķelis un kadmijs).

No visiem testētajiem preču paraugiem 2 rotaslietu paraugiem tika konstatēts, ka kadmija, kas ir kancerogēna, mutagēna un reproduktīvajai sistēmai toksiska (CMR) viela, saturs pārsniedz pieļaujamo normu (attiecīgi 1,4 un 170 reizes).

PTAC aicināja komersantus brīvprātīgi veikt riska samazināšanas pasākumus un izņemt neatbilstošās rotaslietas no tirgus, bet turpmāk nepieļaut to pārdošanu, piegādāšanu, kā arī citādi tās neizplatīt Latvijas tirgū.

Rotaslietu modeļi no tirgus tika izņemti un izplatītājam/ražotājam ES atdotas šo modeļu 10 vienības. Ražotājs ES, savukārt, nedrošo preci izņēmis no tirgus visā ES.

PTAC informē, ka kopš 2004.gada  ir iesaistījies Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu darbībā (RAPEX- Rapid Alert System for Non-Food Products). Šī sistēma sniedz informāciju par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm, kā arī ziņo par precēm un pakalpojumiem, kas rada draudus patērētāja veselībai un drošībai. Saite uz ES iknedēļas ziņojumiem ar atklātajām bīstamajām precēm Eiropas tirgū ir pieejama šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/inform-cijas-apmai-sist-mas-rapex.

Savukārt PTAC mājaslapā patērētājiem ir pieejama informācija par Latvijā atklātām bīstamām precēm: http://www.ptac.gov.lv/lv/table/latvij-atkl-t-s-b-stam-s-preces.

Ja Jums ir radušās aizdomas, ka kāda no sarakstā esošajām precēm ir sastopama arī Latvijas tirgū, lūdzam šo informāciju steidzami nodot Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, sūtot e-pastu uz ptac@ptac.gov.lv vai rakstot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīga, LV 1010.