PTAC iesaistījies ES finansētā riepu uzraudzības projektā, kura ietvaros Eiropā veiks apjomīgas riepu atbilstības pārbaudes un testus

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 13 tirgus  uzraudzības iestādes tostarp arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC)  un Turcija ir apvienojušās kopīgā projektā, lai uzlabotu Eiropas vienotā tirgus darbību attiecībā uz riepu tirdzniecību. Projektu koordinē PROSAFE (Product Safety Forum of Europe).

Nākamo 24 mēnešu laikā inspektori no Beļģijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Zviedrijas un Turcijas realizēs tirgus uzraudzības darbības, kas ietver 15 000 riepu marķējumu pārbaudes, 1 500 riepu modeļu dokumentu pārbaudes un 150 riepu modeļu testēšanu. Lai padarītu inspektoru darbu efektīvāku un saskaņotāku, projekta ietvaros katrai tirgus uzraudzības iestādei tiks piešķirti 2 planšetdatori, kuros tiks augšupielādēti dati par pārbaudītajām riepām, nodrošinot informācijas pieejamību visiem projekta dalībniekiem Eiropā.

Tirgus uzraudzības projekts MSTyres 15 (Market Surveiallance Project TYRES 2015), kurš oficiāli uzsākts 2016. gada 6. aprīlī, sniegs enerģijas ietaupījumu vismaz 105 GWh/gadā, izņemot no tirgus nepareizi marķētas vieglo automašīnu riepas.

Daudzām valstīm trūkst pieredzes, kā arī ir ierobežoti finanšu resursi, lai nodrošināt prasību, kas ieviestas 2009.gadā, ievērošanu. MSTyr15 paredz mazāk pieredzējušu darbinieku un attiecīgo tirgus uzraudzības iestāžu apmācību, izstrādājot labās prakses vadlīnijas un piešķirot finansējumu augsto riepu testēšanas izmaksu segšanai.

Sagaidāmie projekta rezultāti: labās prakses pārņemšana, izmaksu ziņā efektīvāka tirgus uzraudzība, riepu piegādātāju un lietotāju izpratnes par tirgus uzraudzību palielināšana. Sadarbībā ar Tyres ADCO (Administrative Cooperation Group of Tyres), projekta dalībnieki cieši sadarbosies arī ar citu Eiropas Ekonomiskās zonas valstu tirgus uzraudzības iestādēm, kas nepiedalās projektā. Papildus MSTyr15 apvienība strādās kopā ar Konsultatīvo padomi, kuras sastāvā ir Eiropas līmeņa asociācijas, patērētāju organizācijas un vides NGO (nevalstiskā organizācija).

Kontaktpersona Prosafe ietvaros:

Nicolaas Olie, izpilddirektors, nico.olie@prosafe..org un info@prosafe.org

Kontaktpersona attiecībā uz PTAC iesaisti projektā:

Sanita Gertmane,
Patērētāju informēšanas un
Komunikāciju daļas vadītāja
Tālr. 37388622, 22006628,sanita.gertmane@ptac.gov.lv

Pamatinformācija
Šo informāciju MStyr15 projekta ietvaros izdevusi PROSAFE un uzraudzības iestādes no 13 ES valstīm, ieskaitot Turciju.

Projektu koordinē PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), kas ir bezpeļņas organizācija, tajā apvienojot tirgus uzraudzības amatpersonas no visas Eiropas, kā arī visas pasaules. Apmeklējiet www.prosafe.org, lai uzzinātu vairāk. Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet vairāk informācijas par MStyr15 un citiem projektiem, kurus koordinē PROSAFE: atklājiet saites uz "Projekti", kreisajā slejā.

Atruna
Šī PROSAFE preses relīze izriet no projekta MSTyr15, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas, ar granta līguma numuru 696124.
Šīs preses relīzes saturs atsoguļo autora viedokli, tā ir viņa vienīgā atbildība; tas nekādā veidā neatspoguļo Executive Agency for Small and Medium Enterprises (EASME) vai jebkuras citas Eiropas Savienībā iestādes viedokli. EASME neuzņemas atbildību par jebkuru tālāku lietošanu, ko ietver informācijas saturs.