PTAC atgādina: jaunrades šķiltavu laišana tirgū ir aizliegta

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) atgādina, ka šķiltavu neapdomīga izmantošana var radīt apdraudējumu, bet īpaša uzmanība pievēršama tā sauktajām jaunrades šķiltavām, kas vizuāli var atgādināt rotaļlietas, tām var būt izklaides funkcijas (gaismas mirgošana, melodiju atskaņošana). Šādas šķiltavas ir īpaši pievilcīgas bērniem, kuri nepieskatīti ar tām spēlējoties,  var radīt apdraudējumu veselībai un izraisīt ugunsgrēkus. Bīstamība īpaši pastiprinās vasaras sezonā – gan pastiprinātās ugunsbīstamības dēļ sausuma periodos, gan arī tādēļ, ka skolēniem, kā arī pirmsskolu audzēkņiem ir brīvlaika sezona.

2015. gadā PTAC, veicot tirgus uzraudzības pasākumus, jaunrades šķiltavas konstatējis vairākās tirdzniecības vietās Rīgā, Daugavpilī un Cēsīs, 2016.gadā arī Jēkabpilī. Pavisam konstatēti 110 jaunrades šķiltavu modeļi (231 gab.).

PTAC atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21. novembra noteikumiem Nr.942 “Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību” jaunrades šķiltavas ir aizliegts laist tirgū.

Šķiltavas satur viegli uzliesmojošas vielas, rada karstumu un liesmu. Tās lietojot nepiemērotā veidā, var radīt nopietnu risku veselībai, kā arī izraisīt ugunsgrēku.

PTAC vērš uzmanību uz sabiedrības ievainojamākās daļas – bērnu apdraudējumu, lietojot šķiltavas nepiemērotā veidā. Tā sauktās jaunrades šķiltavas, kas vizuāli atgādina citu priekšmetu, piemēram, rotaļlietas, šaujamieročus, pulksteņus, telefonus, mūzikas insturmentus, cilvēka ķermeņa daļas, dzīvniekus, pārtiku, transportlīdzekļus vai tām ir izklaides funkcijas (melodiju atskaņošana, gaismas mirgošana, kustīgas daļas), parasti ir atzīstamas par bērniem pievilcīgu preci. Šādu šķiltavu vizuālais izskats rada papildus interesi par tām un tāpēc ir potenciāli bīstamas.

Informācija par līdz šīm tirgū konstatētajām jaunrades šķiltavām pieejama šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/table/latvij-atkl-t-s-b-stam-s-preces

Detalizētāku informāciju par prasībām attiecībā uz šķiltavām skatīt PTAC mājas lapas sadaļā: Komersantiem. Vadlīnijas komersantiem. Šķiltavas: http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/skiltavu_drosuma_prasibas.pdf