PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem nomājot piepūšamās rotaļu iekārtas (atrakcijas) un izmantojot publisko atrakciju iekārtu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās izklaides iespējas

Līdz ar vasaras sezonu ir sākusies arī aktīva dažādu pasākumu norise un PTAC aicina  patērētājus neaizmirst par lietotāja drošību un atbildību, nomājot piepūšamās rotaļu iekārtas (atrakcijas), kā arī izmantojot publisko atrakciju iekārtu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās izklaides iespējas. Savukārt uzņēmējus būt atbildīgiem, piedāvājot un organizējot savus pakalpojumus patērētājiem atbilstoši visām drošuma prasībām. PTAC informē, ka 2016. gada sezonā tiks veiktas pārbaudes, pastiprinātu uzmanību veltot tieši iekārtu iznomātājiem.

Piepūšamās rotaļu iekārtas (atrakcijas):

iepriekšējo gadu pārbaužu rezultāti liecina, ka vairums šā pakalpojuma sniedzēji neapzinās savu atbildību, nodrošinot patērētājiem drošu pakalpojumu vai iznomājot atbilstošas, pielietošanas mērķim paredzētas iekārtas.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās:

 • ka iekārta atbilst drošuma prasībām;
 • ka tā tiek uzstādīta un lietota saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm;
 • ka patērētāji tiek informēti par iekārtas pareizu lietošanu;
 • ka patērētāji tiek brīdināti par riskiem, lietojot iekārtu.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem, iznomājot iekārtas no privātpersonām - nomāt iekārtas tikai no drošiem iznomātājiem, kas izsniedz darījumu apliecinošus dokumentus (čekus), kas vienlaikus kalpo kā pierādījums par saņemto pakalpojumu.

! PTAC vērš uzmanību, ka iekārtas, kas marķētas ar CE atbilstības marķējumu ir paredzētas tikai mājsaimniecības lietošanai un tās nevar tikt izmantotas publiskai pakalpojumu sniegšanai, tajā skaitā iznomāšanai.

Jāpārliecinās, vai komersants nodrošina visu nepieciešamo informāciju saistībā ar iekārtas drošu lietošanu:

lietošanas instrukciju;

 • kā uzstādīt un demontēt iekārtu;
 • cik bērni vienlaikus var izmantot iekārtu;
 • norādi par to, ka tā jāuzstāda drošā attālumā no dažāda veida šķēršļiem (piemēram, žogiem) u.c. saistošu informāciju.

PTAC uzsver, ka svarīgi ir iekārtu uzstādīt un lietot atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem.

Rekomendācijas iekārtu nomas pakalpojuma saņēmējiem:

 • iekārtu izvēlēties atbilstoši plānotā pasākuma formātam, ņemot vērā tās lietotāju skaitu un vecumu;
 • pārliecināties, ka iekārta tiek nodota ar atbilstošu aprīkojumu, t.i., nodrošināta ar iekārtu stiprināšanas līdzekļiem un atbilstošas jaudas gaisa kompresoru;
 • pārliecināties, ka iekārta nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu;
 • iekārtas iznomātājam ir jānodrošina, ka nomātājs saņem instruktāžu par iekārtas drošas lietošanas nosacījumiem un riskiem (piemēram, uzstādīšana, demontēšana, lietošanas ierobežojumi vai iekārtai nepieciešama uzraudzība);
 • uzstādīt iekārtu atbilstoši iznomātāja sniegtajai informācijai vai izvēlēties iznomātāja personālu, kas uzstāda iekārtu;
 • pārliecināties, ka, pievienojot gaisa kompresoru, tā tiek pilnībā uzpūsta un vertikālie elementi (strukturālās daļas) ir novietotas perpendikulāri zemei;
 • stingri ievērot iekārtas lietošanas noteikumus;
 • nekad neatstāt iekārtu bez uzraudzības.

Jāpatur prātā, ka neatbilstošas jaudas gaisa kompresors vai iekārtas pārlieku liels nolietojums var novest pie tā, ka iekārtas strukturālajās daļās ir nepietiekošs spiediens, kā rezultātā iekārta vairs nebūs droša lietošanai.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un nelietot tādas atrakcijas, kas rada aizdomas par tās neatbilstību drošumu prasībām un šajos gadījumos lūdzam informēt PTAC pa tālruni: 67388639 vai e-pastu: ptac@ptac.gov.lv.

Mehāniski darbināmas publiskās atrakciju iekārtas:

ir paredzētas atrakciju dalībniekiem publiskai lietošanai izklaides pasākumos un apmeklējot tās, PTAC aicina patērētājus apzināties, ka atrakciju iekārtu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu risku, tāpēc būt atbildīgiem un ievērot atrakciju iekārtu lietošanas noteikumus:

 • iepazīties ar iekārtas lietošanas informāciju;
 • ievērot atrakciju iekārtu lietošanas noteikumus – ņemt vērā iekārtām noteiktos lietošanas ierobežojumus (piemēram, vecuma, svara un auguma ierobežojumus);
 • lietot individuālo drošības aprīkojumu, ja tas ir paredzēts iekārtas konstrukcijā;
 • ievērot informatīvās un brīdinājuma zīmes, kā arī apkalpojošā personāla dotos norādījumus.

Ja rodas šaubas par iekārtas drošu lietošanu vai par to, vai attiecīgajai iekārtai ir veikta tehniskā pārbaude (tehniskās pārbaudes zīmes esamība), informēt PTAC pa tālruni: 67388624 vai e-pastu: ptac@ptac.gov.lv.

PTAC norāda, ka tām ir jāatbilst normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām, jo to neatbilstošas lietošanas vai uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi vai materiālās vērtības. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteikta atrakciju iekārtu vadītāja atbildība un pienākumi par iekārtas drošu uzturēšanu un lietošanu, kā arī visā to ekspluatācijas laikā ir jānodrošina periodiskas tehniskās pārbaudes, kuras veic akreditētas inspicēšanas institūcijas. Šādi veiktu iekārtas pārbaudi apliecina uz atrakcijas iekārtas redzamā vietā piestiprināta pārbaudes zīme (Ministru kabineta noteikumi Nr.124 “Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”).

Papildus PTAC norāda, ka atrakciju iekārtu uzstādīšana tiek saskaņota un saņemta atļauja no vietējās pašvaldības. Saskaņotajā projektā tiek paredzēts atrakciju iekārtu laukuma iekārtojums, piekļuves ceļi un nožogojumi, cilvēku iekāpšanas laukumu iekārtojums, apgaismošanas, brīdinājumu un informācijas zīmju izvietojums.