PTAC 2015.gadā iesniedzis RAPEX (ātrās informācijas apmaiņas sistēma par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu) 60 ziņojumus par atklātām nedrošām precēm Latvijas tirgū

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir nacionālais kontaktpunkts Eiropas Savienības ātrās paziņošanas sistēmā par nedrošām precēm - RAPEX, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp 31 ES valsti un EK par nedrošām precēm. PTAC 2015. gadā RAPEX sistēmā iesniegusi 60 ziņojumus par atklātām nedrošām precēm Latvijas tirgū:

  1. Nopietnu risku radošas preces - 32 ziņojumi: 6 bērnu preces: 4 - bērnu gultas, 1 – apģērbs, 1-podiņš; 4 kāpnes; 3 šķiltavas; 10 rotaļlietas; 3 elektropreces; 2 LED lampas, 1 spuldzīšu virtene; 3 būvizstrādājumi.
  2. Augstu, vidēju vai zemu risku radošas preces - 7 paziņojumi: 2 ziņojumi par nedrošām rotaļlietām; 3 ziņojumi par nedrošām elektroprecēm (tai skaitā, 2 LED lampas); 2 ziņojumi par ķīmisko izstrādājumu.
  3. Ziņojumi „Informācijai” (prece, kurai paziņojumā nav iekļauta visa preci identificējošā informācija) - 21 ziņojums: 4 rotaļlietas; 7 bērnu preces: 6 - bērnu gultas, 1 - augstais krēsls; 7 šķiltavas; 1 sporta prece, 1 LED lampas, 1 kāpnes.

Ja RAPEX sistēmā iekļautās 1.un 2.grupas preces ir atrodamas arī citās dalībvalstīs, tām ir pienākums veikt tirgus uzraudzības darbības un panākt, ka šādas preces nav pieejams patērētājiem, sniedzot reakcijas ziņojumu sistēmā. PTAC 2015. gadā atklāja 15 citu valstu paziņotās preces Latvijas tirgū un iesniedza 15 reakcijas ziņojumus: 5 par rotaļlietām, 5 par elektroprecēm, 1 par komunikāciju un mediju aprīkojumu, 2 par kosmētikas precēm, 2 par ķīmiskiem izstrādājumiem un 1 par bērnu augsto krēslu.

Iepriekš minētās nedrošās preces 22 gadījumos ievestas no trešajām valstīm (18 gadījumos no Ķīnas un 4 gadījumos no citām valstīm), 22 preces ir ražotas ES (12 preces Polijā (galvenokārt bērnu preces), 2 – Vācijā, 2 – Lietuvā un 6 citās ES valstīs)  un 16 precēm ir nezināms ražotājs, kur preču izsekojamība sniedzas līdz 8 izplatītājiem Latvijā, 7 izplatītājiem Polijā un 1 izplatītājam Lietuvā.

“Mūs īpaši satrauc tas, ka ik gadu konstatējam aizvien vairāk nedrošas preces, kas ir ražotas ES ietvaros, īpaši Polijā, un saskatām, ka dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga pieeja tirgus uzraudzībai, kas neveicina to, ka ES tirgū parādās tikai patērētājiem drošas preces, “uzsver PTAC Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinkule.

RAPEX datu bāzē ievietotai informācijai par konkrēto preci ir pilnībā tai jāatbilst (modelis; artikuls; EAN kods; ražotājs utt.), gadījumā,  ja līdzīga prece tiek atklāta tirdzniecības vietā.

Ja patērētājam ir aizdomas, ka tirdzniecības vietā esošā prece ir identiska tai, kura ir ievietota RAPEX sistēmā, PTAC aicina par to informēt, lai atbildīgie darbinieki varētu veikt pārbaudi un nepieciešamības gadījumā komersantu aicināt veikt korektīvās darbības, lai nedrošā prece netiktu piedāvāta patērētājiem, sūtot e-pastu uz ptac@ptac.gov.lv vai rakstot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīga, LV 1010.

Saite uz ES iknedēļas ziņojumiem ar atklātajām bīstamajām precēm Eiropas tirgū:

Uz Eiropas Komisijas mājas lapā esošo atklāto bīstamo preču izknedēļas ziņojumu sarakstu >>