Eiropas Preču drošuma veicināšanas foruma (PROSAFE) kopprojekta rezultāti: visproblemātiskākās preču drošuma jomas – rotaļlietas, bērnu preces, dūmu detektori.

PROSAFE kopprojekta JA 2013 ietvaros 25 tirgus uzraudzības iestādes no 21 Eiropas valsts veica uzraudzības pasākumus, lai pasargātu Eiropas patērētājus no nedrošām precēm. Šo projektu finansiāli atbalstīja Eiropas Komisija. Šajā projektā aktīvi piedalījies arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC).

Pēdējo divu gadu laikā Eiropas preču drošuma uzraudzības iestādes sadarbojās kopprojektā JA 2013, lai identificētu un risinātu jautājumus par nedrošām precēm Eiropas tirgū. Sadarbība tika organizēta 5 apakšprojektos, veicot mērķtiecīgas uzraudzības darbības noteiktās preču grupās. Lielākoties uzmanība tika veltīta bērnu precēm: gultiņām, rotaļlietām, skuteriem un ķīmiskām vielām apģērbos, kā arī tika pārbaudīta dūmu detektoru atbilstība prasībām. Šī projekta ietvaros precēm tika veiktas gan administratīvās pārbaudes (marķējumi, brīdinājumi, atbilstības novērtēšanas dokumentācija), gan preču ekspertīzes testēšanas laboratorijās. Atsevišķās preču grupās konstatēts ļoti augsts neatbilstību līmenis, piemēram, 92% no pārbaudītajām gultiņām neatbilda prasībām. PTAC aktīvi piedalījās 2 apakšprojektos: dūmu detektori un skuteri, bet papildus vienu apakšprojektu – ķīmiskās vielas apģērbos PTAC pārstāvis arī vadīja.  

JA 2013 kopprojekts ir bijis veiksmīgs, pateicoties plašajam preču klāstam, ko ar uzraudzības darbībām ir izdevies aptvert, lielajam Eiropas valstu skaitam, kas piedalījās projekta ieviešanā, kā arī tas ir nodrošinājis vērtīgu platformu Eiropas dalībvalstu tirgus uzraudzības profesionāļiem, to kopīgajam darbam, pieredzes apmaiņai un labas prakses pārņemšanai.  

Galvenie JA 2013 kopprojekta rezultāti:

            * Gultiņas un ceļojumu gultiņas

Tirgus uzraudzības profesionāļi veica kopumā aptuveni 150 pārbaudes, kuru rezultātā tika izņemti 50 preču paraugi to sīkākai pārbaudei un testēšanai. 92% no testētajiem preču paraugiem neatbilda normatīvajām prasībām. 22 gadījumos uzraudzības iestādes lika pārtraukt tālāku preču pārdošanu un izņemt tās no tirgus. Pārējos septiņos gadījumos uzņēmējiem tika prasīts pārveidot preces, lai padarītu tās drošas.

            * Ķīmiskās vielas apģērbos

Tika pārbaudīti vairāk kā 300 apģērbi. Pārbaudes galvenokārt tika vērstas uz apģērbu, kurš nonāca tiešā kontaktā ar ādu un var būt valkāts ilgstošā laika periodā, kā bērnu naktsveļa, peldkostīmi, sporta apģērbi un apavi, kas izgatavoti no krāsainas plastmasas. Pārbaudes veica arī apģērbiem, kas domāti grūtniecēm. Katrs apģērbs tika pārbaudīts uz lietošanā ierobežotām ķīmiskām vielām. Rezultāti uzrādīja, ka 33 paraugi (11%) satur bīstamas ķīmiskās vielas.

            * Skuteri

Pārbaudes tika vērstas gan uz rotaļu skuteriem, kurus lieto mazāki bērni, gan uz sporta skuteriem, kurus lieto vecāki bērni un pieaugušie. Tika pārbaudīti 48 rotaļu un 20 sporta skuteri. Pārbaudes rezultāti ir satraucoši, jo tikai divi no pārbaudītajiem sporta un divi bērnu skuteri atbilst visām normatīvajām prasībām. Trīsdesmit gadījumos piegādātāji veica brīvprātīgus pasākumus, lai novērstu risku attiecībā uz patērētājiem. Astoņos gadījumos uzraugošās iestādes veica obligātos pasākumus, bet piecos gadījumos neatbilstošais produkts tika atsaukts no Eiropas kopējā tirga.

            * Dūmu detektori

Situācija attiecībā uz zemo izmaksu dūmu detektoriem ir neapmierinoša, jo tie tiek pirkti par cenu, kas ir zemāka par 10 EUR un tos uzstāda patērētāji paši. No 64 pārbaudītajiem dūmu detektoriem 20 tika testēti. Septiņi laboratorijas testu neizturēja, vēl četriem tika konstatētas marķējuma kļūdas. Dalībvalstis seko kopprojekta neatbilstošajiem detektoriem, kā arī veikušas vai arī plāno vēl veikt kampaņu attiecībā uz dūmu detektoriem savā valstī.

PTAC pagājušajā gadā rīkoja preses konferenci par situāciju ugunsdzēsības aparātu un dūmu detektoru tirgus uzraudzības jomā.

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/prezentacija_14_10_2015_.pdf

            * Rotaļlietas

Aktivitātēs, kuras tika vērstas uz rotaļlietu drošumu un konkrēti rotaļlietām, domātām bērniem jaunākiem par 36 mēnešiem, piedalījās 10 dalībvalstis. Uzraugošās iestādes veica pārbaudes vairāk par 300 komersantiem (ražotāji, importētāji, vairumtirgotāji un mazumtirgotāji) un pārbaudīja vairāk par 600 rotaļlietām. Rezultātā, pārbaudēs uz mehāniskajiem riskiem neatbilst aptuveni puse no pārbudītajām rotaļlietām, neskatoties uz to, ka mehāniskie trūkumi ir viegli atklājami preces gala produktā. Pārbaudes uz ķīmiskajiem riskiem atklāja, ka aptuveni 7% no pārbaudītajām rotaļlietām satur ftalātus. 31 gadījmā piegādātāji veica brīvprātīgos pasākumus, bet 79 gadījumos uzraugošās iestādes noteica obligātos pasākumus.

PTAC paveiktais JA 2013 ietvaros:

PTAC ir pārbaudījis 14 dūmu signalizācijas ierīces, no tām 9 modeļiem konstatēts, ka tirdzniecības vietā nav pieejama ražotāja sastādīta ekspluatācijas īpašību deklarācija. Uzraudzības rezultātā 1 modeļa 13 vienības ir izņemtas no Latvijas tirgus, jo tā atbilstība normatīvo aktu prasībām netika pierādīta. 3 dūmu signalizācijas ierīču modeļiem veikta ekspertīze un visiem trīs modeļiem konstatētas neatbilstības: divi modeļi neiztur uguns jūtības testus (koks, kokvilna), t.i., detektori reaģē vēlāk nekā noteikts standartā, un viens modelis neiztur virziena atkarības testu, tas nozīmē, ka detektora jūtīgums ir tieši atkarīgs no gaisa plūsmas virziena apkārt dūmu trauksmes ierīcei. Par neatbilstībām informēti ražotāji un importētāji, kā arī izplatītāji Latvijā.

PTAC ir pārbaudījis 5 skūteru paraugus (4 rotaļu skuteru paraugi un viens sporta skutera paraugs), t.sk. veicot preču ekspertīzi. Laboratorija atzinusi visus 5 skuteru paraugus par neatbilstošiem. Sporta skuterim konstatēts, ka stūres stienī un salocīšanas mehānismā veidojas spraugas, kas var radīt pirkstu iespiešanas risku, kā arī testa laikā salūza stūres stienis un platformas aizmugurējā daļa. Rotaļu skuteriem konstatētas šādas neatbilstības: neiztur stabilitātes testu, jo skuteris apgāžas – 3, deformējas stūres stienis – 1, pieejamas atveres starp kustīgiem elementiem, kas var radīt pirkstu savainošanas risku – 1, atdalās sīkas detaļas, kas rada aizrīšanās un nosmakšanas risku – 1.

PTAC ir izņēmis 50 apģērbu paraugus vasaras un ziemas sezonās ekspertīžu veikšanai  attiecībā uz ierobežotām ķīmiskām vielām. Tikai vienam apģerbu modelim – bērnu T-krekliņam ir konstatēta aizliegta kancerogēna viela – azokrāsviela. Šī prece tika izņemta no tirgus un atsaukta no patērētājiem.

2015. gada nogalē PTAC rīkoja semināru rotaļlietu izplatītājiem par normatīvo aktu prasībām rotaļlietām un preču izsekojamību. Mērķis bija informēt rotaļlietu izplatītājus par normatīvo aktu prasībām rotaļlietām, prasībām rotaļlietu marķējumam, izplatītāju pienākumiem, preču izsekojamību un rotaļlietu tirgus uzraudzības projekta rezultātiem, sniedzot informāciju par konstatētajām neatbilstībām un izplatītāju pieļautajām kļūdām:

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/seminars_rotallietu_izplatitajiem_08.12.2015.pdf