Licencēšanas ieguvumi

 

Ieguvumi, kurus kreditēšanas tirgum sniedz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas sistēmas izveide

Licencēšanas sistēmas izveides mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni godīgā, caurskatāmā un konkurētspējīgā tirgū, piemērojot vienotas prasības un nodrošinot efektīvu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības mehānismu.

Galvenie uzņēmēju ieguvumi:

  • nodrošināti godīgi, vienlīdzīgi konkurences apstākļi kreditēšanas tirgū visiem kredītu devējiem, kas ievēro patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī tirgus dalībnieki var paļauties, ka arī citi konkurenti ir godprātīgi un ievēro normatīvo aktu prasības;
  • kopēja kredītu tirgus reputācijas uzlabošanās, ņemot vērā, ka negodprātīgu uzņēmumu darbības tirgū veido negatīvu viedokli par pakalpojumu nozari kopumā un var izpausties kā neuzticība pret pakalpojumu sniedzējiem gan no patērētāju, gan darījumu partneru puses;
  • klientu skaita pieaugums uz prasībām neatbilstošu kapitālsabiedrību un fizisko personu kā kredītu devēju aiziešanu no tirgus, kā arī patērētāju uzticības paaugstināšanās dēļ, licencētajām kapitālsabiedrībām nodrošinot augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni;
  • publiska informācija par tirgū strādājošiem konkurentiem, kas palīdz analizēt tirgus attīstību un plānot savu uzņēmējdarbības stratēģiju;
  • samazināti potenciālie zaudējumi. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā  esošās ziņas par patērētāju, lai patērētāja kreditors novērtētu patērētāja kredītspēju un neizsniegtu aizdevumus personām, kuras nespēj tos atmaksāt;
  • potenciāla administratīvo izdevumu samazināšanās saistībā ar normatīvajos aktos noteikto prasību un pienākumu izpildi un līdz ar to arī patērētāju sūdzību skaita samazināšanos ilgtermiņā.