Tūrisma likuma 16.pantā noteiktās prasības attiecībā uz kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniegšanu neattiecas uz:

  • īstermiņa tūrisma pakalpojumiem, kas aptver mazāku laikposmu nekā 24 stundas, ja vien tajos nav iekļauta naktsmītne;

Piemēram, vienas dienas brauciens – ekskursija uz Lietuvu bez nakšņošanas.

  • tūrisma pakalpojumiem, kurus piedāvā tikai atsevišķos gadījumos, bez peļņas gūšanas nolūka un tikai ierobežotai ceļotāju grupai;

Piemēram, ceļojumi, kurus ne vairāk kā dažas reizes gadā organizē izglītības iestādes, futbola klubi (biedrības) to biedriem, nepiedāvājot citiem ceļotājiem, bez peļņas gūšanas nolūka.

  • pakalpojumiem, kuri tiek sniegti, pamatojoties uz vispārēju līgumu par darījumu braucienu rīkošanu;

Piemēram, tūrisma operatora un tirdzniecības uzņēmuma savstarpēji noslēgts līgums par tūrisma pakalpojumu sniegšanu uzņēmuma darbiniekiem.

  • citā ES dalībvalstī reģistrētu kompleksu vai saistītu tūrisma pakalpojuma sniedzēju, ja tam ir nodrošinājums tā maksātnespējas gadījumā atbilstoši attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Piemēram, tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies Igaunijā un ir sniedzis nodrošinājumu tā maksātnespējas gadījumā atbilstoši Igaunijas tiesību aktiem.