Jaunumi

2021.gada 8.februārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Noteikumi papildināti ar punktu, kas paredz, ka tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir īsāki par septiņām dienām un varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā vai tirdzniecības centrā, tādējādi radot pulcēšanās risku.

Minētais ierobežojums neattiecas uz preču atlaidēm (cenu zīmēm) tirdzniecības vietā. PTAC ir sagatavoti gan piemēru paraugi attiecībā uz dažādām preču grupām, gan pilna informācija par to, ko šie aizliegumi ietver, un tie ir pieejami šeit:

Aizlieguma mērķis ir novērst pulcēšanos, lai tādējādi mazinātu risku Covid-19 infekcijas izplatībai, un tas attiecas uz visām preču grupām, tostarp pārtikas produktiem. Aizliegums neattiecas uz distances jeb neklātienes tirdzniecību (tirdzniecību internetā, pa tālruni, sociālajos tīklos vai tml.).

Iepriekš minēto aizliegumu ievērošanas uzraudzību veiks PTAC saskaņā ar Reklāmas likuma noteikumiem.

PTAC aicina uzņēmējus šajā laikā būt sociāli atbildīgiem, nereklamēt klātienes tirdzniecības īstermiņa akcijas ārpus tirdzniecības vietām un stingri ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv