Jaunumi

Vasara ir laiks, kad tiek izbaudīts atvaļinājums un skolēnu brīvlaiks, kā arī svinēti dažādi svētki, kuru aktivitātēs bieži vien tiek izmantotas piepūšamās atrakcijas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus neaizmirst par savu drošību un atbildību, gan nomājot piepūšamās rotaļu iekārtas, gan izmantojot publisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās atrakcijas. Savukārt uzņēmējiem atgādinājums būt atbildīgiem, piedāvājot un organizējot savus pakalpojumus patērētājiem atbilstoši visām drošuma prasībām.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās, ka:

 • iekārta atbilst drošuma prasībām;
 • tiek uzstādīta un lietota saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm;
 • patērētāji tiek informēti par iekārtas pareizu lietošanu;
 • patērētāji tiek brīdināti par riskiem, lietojot iekārtu.

PTAC vērš uzmanību, ka iekārtas, kas marķētas ar CE atbilstības marķējumu un/vai satur ražotāja brīdinājumu neizmantot iekārtu komerciāliem nolūkiem, ir paredzētas tikai mājsaimniecības lietošanai un tās nevar tikt izmantotas publiskai pakalpojumu sniegšanai, tajā skaitā iznomāšanai.

Pirms piepūšamās atrakcijas iznomāšanas pārliecinieties, ka komersants ir nodrošinājis visu nepieciešamo informāciju saistībā ar iekārtas drošu lietošanu:

 • Lietošanas instrukcija;
 • Iekārtas uzstādīšanas un demontēšanas pamācība;
 • Informācija, cik bērni (iespējams, kāda vecuma, svara, garuma) vienlaikus var izmantot iekārtu;
 • Norāde par to, ka iekārta ir jāuzstāda drošā attālumā no dažāda veida šķēršļiem, piemēram, žoga;
 • Cita saistošā informācija.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem, nomājot iekārtas no privātpersonām – ieteikums nomāt iekārtas tikai no uzticamiem iznomātājiem, kas izsniedz darījumu apliecinošus dokumentus (čekus), kas vienlaikus kalpo kā pierādījums par saņemto pakalpojumu.

Ieteikumi, nomājot piepūšamās atrakcijas:

 • Iekārtu izvēlieties atbilstoši plānotā pasākuma formātam, paredzot atrakcijas lietotāju skaitu un vecumu;
 • Pārliecinieties, ka iekārta tiek nodota ar atbilstošu aprīkojumu, t.i., nodrošināta ar iekārtu stiprināšanas līdzekļiem un atbilstošas jaudas gaisa kompresoru;
 • Pārliecinieties, ka iekārta nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu un nesatur ražotāja brīdinājumu – neizmantot iekārtu komerciāliem nolūkiem, jo šādas iekārtas ir paredzētas tikai mājsaimniecības lietošanai;
 • Iekārtas iznomātājam ir jānodrošina, ka nomātājs saņem instruktāžu par iekārtas drošas lietošanas nosacījumiem un riskiem (piemēram, uzstādīšana, demontēšana, lietošanas ierobežojumi vai iekārtai nepieciešama uzraudzība);
 • Uzstādiet iekārtu atbilstoši iznomātāja sniegtajai informācijai vai izmantojiet iznomātāja personālu, kas uzstādītu iekārtu;
 • Pārliecinieties, ka pievienojot gaisa kompresoru, iekārta tiek pilnībā uzpūsta un vertikālie elementi ir novietotas perpendikulāri zemei;
 • Stingri ievērojiet iekārtas lietošanas noteikumus;
 • Nekad neatstājiet iekārtu bez uzraudzības;
 • Atcerieties, ka neatbilstošas jaudas gaisa kompresors vai iekārtas pārlieku liels nolietojums var novest pie tā, ka iekārta nebūs droša lietošanai.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un nelietot atrakcijas, kuras rada aizdomas par tās neatbilstību drošuma prasībām, kā arī, ja, izmantojot nomātas piepūšamās atrakcijas, ir radušās traumas, lūdzam informēt PTAC pa tālruni: 68806561 vai e-pastu: pasts@ptac.gov.lv.

Infografika par piepūšamām atrakcijām