Izņēmumi

MK 255 22.punkts - gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:

  • Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu
  • Uzsākta digitālā satura piegāde - ja digitālā satura piegāde uzsākta ar patērētāja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
  • Cena un finanšu tirgus svārstības - preces vai pakalpojuma cena atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt
  • Individualizēta vai personalizēta prece - izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
  • Preces bojāšanās risks - prece ātri bojājas
  • Preces derīguma termiņš - precei tuvojas derīguma termiņa beigas
  • Piegāde un preces sajaukšanās - piegādes rezultātā prece neatgriezeniski sajaucas ar citām lietām
  • Veselības un higiēnas apsvērumi - atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
  • Atvērts preces iepakojums - audio, video ieraksti, datorprogrammas
  • Laikrakstu, žurnālu piegāde, izņemot abonēšanu
    • no distancē slēgta abonēšanas līguma ir iespējams atteikties
  • Izsoles pirkums - līgums noslēgts izolē
  • Noteiktā laikā vai laika posmā sniedzami pakalpojumi:
    • izmitināšanas pakalpojumi (izņemot dzīvojamo telpu īri)
    • preču (kravas) pārvadāšanas pakalpojumi
    • transporta līdzekļu īre
    • ēdināšanas pakalpojumi
    • izklaides pakalpojumi