Izņēmumi

MK 255 22.punkts - gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:

 • Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu
 • Uzsākta digitālā satura piegāde - ja digitālā satura piegāde uzsākta ar patērētāja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 • Cena un finanšu tirgus svārstības - preces vai pakalpojuma cena atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt
 • Individualizēta vai personalizēta prece - izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
 • Preces bojāšanās risks - prece ātri bojājas
 • Preces derīguma termiņš - precei tuvojas derīguma termiņa beigas
 • Piegāde un preces sajaukšanās - piegādes rezultātā prece neatgriezeniski sajaucas ar citām lietām
 • Veselības un higiēnas apsvērumi - atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
 • Atvērts preces iepakojums - audio, video ieraksti, datorprogrammas
 • Laikrakstu, žurnālu piegāde, izņemot abonēšanu
  • no distancē slēgta abonēšanas līguma ir iespējams atteikties
 • Izsoles pirkums - līgums noslēgts izolē
 • Noteiktā laikā vai laika posmā sniedzami pakalpojumi:
  • izmitināšanas pakalpojumi (izņemot dzīvojamo telpu īri)
  • preču (kravas) pārvadāšanas pakalpojumi
  • transporta līdzekļu īre
  • ēdināšanas pakalpojumi
  • izklaides pakalpojumi