“Būvniecībā izmantotie materiāli un iekārtas: piemērojamās normatīvo aktu prasības”

PTAC piedāvā iespēju iepazīties ar 14. septembra semināra “Būvniecībā izmantotie materiāli un iekārtas: piemērojamās normatīvo aktu prasības” prezentāciju materiāliem.

1) Prasības bīstamajām iekārtām;

2) Normatīvo regulējumu prasības iekārtām;

3) Normatīvo aktu prasības mērīšanas līdzekļiem;

4) Normatīvo aktu prasības būvizstrādājumiem.