Citu EEZ valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji

 

Citu EEZ valstu kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji, kuriem ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus Latvijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 32.pantu)

 

1. Private Finance Limited

2. Landmark Financial Limited

3. Professional Mortgage Services UK LLP

4. Liquid Complete Limited

5. Alexander Beard Investment Management Limited

6. Cap Finance Investment Partners Ltd

7. Financieel Adviesburo Peramaker

8. S.A. MORTELMANS & C

9. CODE HUSER GRIM

10. CORECO SPECIALIST FINANCE LIMITED

11. IMPACT SPECIALIST FINANCE Limited

12. JOHN CHARCOL LIMITED

 

 

 

PRIVATE FINANCE LIMITED
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 23.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 310566
Juridiskā adrese: 21 Bedford Square, London, WC1B 3HH, United Kingdom
Kontaktpersona: Hayley Bailey
Kontaktinformācija: sjc@privatefinance.co.uk
Sniegtie pakalpojumi: Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

LANDMARK FINANCIAL LIMITED
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 304984
Juridiskā adrese: 78 York Street, London, W1H 1DP, United Kingdom
Kontaktpersona: Andrew Fell
Kontaktinformācija +44 (0)2078314166 afell@landmarkfinancial.co.uk
Sniegtie pakalpojumi Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

PROFESSIONAL MORTGAGE SERVICES UK LLP
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 480454
Juridiskā adrese: 5 New York Street, Manchester, M1 4JB, United Kingdom
Kontaktinformācija: Jerry Mcinerney
Sniegtie pakalpojumi:
 • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
 • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Slēdz kreditēšanas līgumus
 • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

LIQUID COMPLETE LIMITED
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:  685425
Juridiskā adrese: 1 The Pavilions Bridge Hall Drive, Bury, Greater Manchester, Bl9 7NX, United Kingdom
Kontaktinformācija: karen@thegiconsultant.com +44 1617967708
Sniegtie pakalpojumi:
 • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
 • Piedalās sagatavošanas/ pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Slēdz kreditēšanas līgumus
 • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

ALEXANDER BEARD INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 31.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:  225566
Juridiskā adrese: Unit 14/16 Rossmore Business Village, Inward Way, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EY, United Kingdom
Kontaktinformācija: enquiries@landp-ifa.co.uk +44 (0) 1513465460
Sniegtie pakalpojumi: Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk
 

 

Cap Finance Investment Partners Ltd
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 16.04.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Īrija
Reģistrācijas numurs: C153039
Galvenā biroja adrese: 26 Upper Pambroke Street, Dublin D02 X361, Ireland
Kontaktinformācija:

jcorcoran@capfpartners.com

+353 1 234 3720

Sniegtie pakalpojumi:

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus

Dod padomus patērētājiem

Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

 

Financieel Adviesburo Peramaker

Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalstu komptenetās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.08.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Nīderlande
Reģistrācijas numurs: 12010136
Galvenā biroja adrese: Palmesteynstraat 8, 4158 CV Deil, The Netherlands 
Kontaktinformācija: info@peramaker.nl
+31 345 652041
Sniegtie pakalpojumi:
 • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem 
 • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Slēdz kreditēšanas līgumus
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: The Dutch Authority for the Financial Markets
www.afm.nl/registers
S.A. MORTELMANS & C  
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 30.10.2018
Starpnieka reģistrācijas valsts: Beļģija
Reģistrācijas numurs: 0436.941.250
Galvenā biroja adrese: RUE DU COQ 9 a 1380 OHAIN-BELGIUM 
Kontaktinformācija: assurances@mortelmans.be
+32 23544115
Sniegtie piekalpojami:
 • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem 
 • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Slēdz kreditēšanas līgumus
 • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: The Financial Services and Markets Authority
www.fsma.be/en
CODE HUSER GRIM  
Statuss: Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalstu kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 14.12.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Francija
Reģistrācijas numurs: 18008455
Galvenā biroja adrese:

32 Rue Witten

SS ETS 01 RP 01 DPT IAS IOBSP-CS6

57440 Algrange CEDEX, FRANCE 

Kontaktinformācija:

conseils@cgi-coop-insurance.eu +33981498885

Sniegtie pakalpojumi: -
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance - Orias https://www.orias.fr
CORECO SPECIALIST FINANCE LIMITED  
Statuss: Piesasitītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 18.01.2019.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā karaliste
Reģistrācijas numurs: 727005
Galvenā biroja adrese: 117-119 Houndsditch London, EC3A 7BT, United Kingdom
Kontaktinformācija:

roy.hardy@coreco.co.uk +4407917761117

Sniegtie pakalpojumi:
 • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
 • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Slēdz kreditēšanas līgumus
 • Dod padomus patērētājiem

Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk
IMPACT SPECIALIST FINANCE Limited
Statuss: Piesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 28.03.2019.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:  810314
Juridiskā adrese: 24 Carfax Horsham West Sussex, RH12 1EB, United Kingdom
Kontaktpersona: Victor John Jannels
Kontaktinformācija: vic@impactsf.co.uk 
+441403272625
Sniegtie pakalpojumi:
 • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
 • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority
https://register.fca.org.uk

 

John Charcol Limited  
Statuss: Piesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums: 08.10.2019.
Starpnieka reģistrācijas valsts: Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 665649
Juridiskā adrese: St. Helens 1 Undershaft London, EC3P 3DQ, United Kingdom
Kontaktpersona:  Tracy Griffiths
Kontaktinformācija: contact@johncharcol.co.uk
+44 (0)2079339770
Sniegtie piekalpojami:
• Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem 
• Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
• Slēdz kreditēšanas līgumus
• Dod padomus patērētājiem
 
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde: Financial Conduct Authority
https://register.fca.org.uk