"Klasiskais" kompleksais tūrisma pakalpojums "Dinamiskais" kompleksais tūrisma pakalpojums Saistītie tūrisma pakalpojumi
Pirms līguma noslēgšanas pakalpojuma sniedzējs apvieno komplekso tūrisma pakalpojumu Ceļotājs pats kombinē un veido individuāli komplekso tūrisma pakalpojumu Pakalpojuma sniedzējs sekmē vairāku atsevišķu tūrisma pakalpojumu iegādi
Tiek noslēgts viens līgums, tūrisma operators ir atbildīgs par visa kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu Tiek noslēgts viens vai vairāki līgumi, tūrisma operators ir atbildīgs par visa komplesā tūrisma pakalpojuma sniegšanu Tiek noslēgti atsevišķi līgumi ar atsevišķiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, katrs pakalpojuma sniedzējs atbild par sava tūrisma pakalpojumu sniegšanu

 

"Klasiskais" kompleksais tūrisma pakalpojums "Dinamiskais" kompleksais tūrisma pakalpojums Saistītie tūrisma pakalpojumi
Par informācijas sniegšanu cēlotājam atbild tūrisma operators Par informācijas sniegšanu ceļotājam atbild tūrisma operators Par informācijas sniegšanu atbild pakalpojuma sniedzējs, kurš sekmē vairāku tūrisma pakalpojumu iegādi
Tūrisma operators ir atbildīgs par nodrošinājumu par visu pakalpojumu savas maksātnespējas gadījumā Tūrisma operators ir atbildīgs par nodrošinājumu par visu pakalpojumu savas maksātnespējas gadījumā Par nodrošinājumu tikai par savu sniegto pakalpojumu maksātnespējas gadījumā atbild pakalpojuma sniedzējs, kurš sekmē vairāku pakalpojumu iegādi