Statuss:
Noslēdzies

Projekta izpildītājs: Northen Ireland Public Sector Enterprises (NI-CO)

Finansējuma saņemējs: PTAC

Projekta līguma izpildes beigu datums - 15.04.2006.

Izlietotais finansējuma apjoms

Kopsummā 1 775 308,72 EUR (1 253 762,06 EUR no Phare programmas finansējuma, 521 546,66 EUR no nacionālā līdzfinansējuma), kur:

  • Twinning līgumam: 452 097,96 EUR no Phare programmas, 50 853,64 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;
  • Pakalpojumu līgumam: 643 661,56 EUR no Phare programmas, 71 517,95 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;
  • Piegāžu līgumiem: 158 002,54 EUR no Phare programmas, 399 175,07 EUR no nacionālā līdzfinansējuma.

Twinning līgums LV2002/IB/EC-01: Līguma slēgšanas un spēkā stāšanas datums 07.10.2003. Līguma izpildes beigu datums – 06.05.2005.

Projekta ietvaros veikts viens Twinning līgums , kura kopējā noslēgtā līguma kopsumma ir 511 569,00 EUR (460 369,00 EUR no Phare programmas finansējuma, 51 200,00 EUR no nacionālā līdzfinansējuma).

Projekta ietvaros:

- Esošās Latvijas tirgus uzraudzības sistēmas un iesaistīto iestāžu, ieskaitot Tirgus uzraudzības padomes, un to funkciju padziļināta analīze, tirgus uzraudzības iestāžu un iesaistītā personāla esošā un nepieciešamā aprīkojuma izpēte;

- Latvijas tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošanas stratēģijas izstrāde, esošās situācijas izpētes rezultātā nepieciešamā tehniskā aprīkojuma noteikšana tirgus uzraudzības institūcijām;

- Tirgus uzraudzības iestāžu ikgadējo plānu izstrāde un pieņemšana;

- Esošās Latvijas tirgus uzraudzība sistēmas koordinācijas novērtēšana;

- Informācijas apmaiņas sistēmas starp tirgus uzraudzība iestādēm, patērētājiem, nevalstiskajām organizācijām un iesaistītajām iestādēm stratēģijas izstrāde un prezentēšana;

- Tirgus uzraudzības iestāžu, patērētāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvju apmācība.

Pakalpojuma līgums 2002/000-590-02-01/0002: Līguma slēgšanas un spēkā stāšanas datums 15.09.2004. Līguma izpildes beigu datums – 14.09.2005.

Projekta ietvaros īstenots viens pakalpojuma līgums, kura kopējā noslēgtā līguma kopsumma ir 729 800,00 EUR (656 820,00 EUR no Phare programmas finansējuma, 72 980,00 EUR no nacionālā līdzfinansējuma).

Projekta ietvaros:

- Izstrādāta un ieviesta Informācijas apmaiņas sistēma starp tirgus uzraudzība iestādēm un iesaistītajām institūcijām;

- Notikušas Eiropas Savienības un vietējā eksperta konsultācijas par dažādiem tirgus uzraudzības jautājumiem;

- Veikta tirgus uzraudzības iestāžu, patērētāju nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvju apmācība;

- Notikusi piedalīšanās starptautiskos pasākumos un ekspertu sanāksmēs;

- Organizēti apmācību braucieni par tirgus uzraudzības praktisko ieviešanu;

- Ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;

- Izveidotas datu bāzes Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Valsts sanitārajai inspekcijai;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centra informēšanas kampaņas par patērētāju tiesībām un uzticamu tirgus uzraudzību ieviešanu;

- Veikta informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Valsts būvinspekcijā, Valsts sanitārajā inspekcijā un Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču nodaļā.

Projekta ietvaros veikti 17 piegādes līgumi, kuru kopējo noslēgto līgumu kopsumma ir 557 177,61 EUR (158 002,54 EUR no Phare programmas finansējuma, 399 175,07 EUR no nacionālā līdzfinansējuma).

Projekta ietvaros:

- Valsts būvinspekcijai piegādāts testēšanas aprīkojums būvniecības produktiem kopsummā par 43 673,70 EUR (30 964,65 EUR no Phare programmas finansējuma, 12 709,05 EUR no nacionālā līdzfinansējuma);

- Rīgas Tehniskajai universitātei piegādāts degvielas produktu testēšanas aprīkojums (specializēts gāzu hromatogrāfs) un sagatavotas laboratorijas telpas hromatogrāfa uzstādīšanai kopsummā par 62 751,00 EUR (44 490,46 EUR no Phare programmas finansējuma, 18 260,54 EUR no nacionālā līdzfinansējuma);

- Valsts ieņēmumu dienestam piegādāts degvielas produktu testēšanas aprīkojums (ekspreslaboratorija) kopsummā par 25 900,00 EUR (18 363,10 EUR no Phare programmas finansējuma, 7 536,90 EUR no nacionālā līdzfinansējuma);

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Valsts sanitārajai inspekcijai piegādāts informāciju tehnoloģiju aprīkojums kopsummā par 72 339,82 EUR (51 288,94 EUR no Phare programmas finansējuma, 21 050,88 EUR no nacionālā līdzfinansējuma);

- Valsts sanitārajai inspekcijai 2 piegāžu līgumu ietvaros piegādātas informāciju tehnoloģijas iekārtas kopsummā par 18 188,14 EUR (12 895,39 EUR no Phare programmas finansējuma, 5292,75 EUR no nacionālā līdzfinansējuma);

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādāts informāciju tehnoloģijas aprīkojums kopsummā par 3885,44 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādātas video un audio iekārtas kopsummā par 6 318,52 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram 3 piegāžu līgumu ietvaros piegādātas elektropreču testēšanas iekārtas kopsummā par 33 338,06 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādāta rotaļlietu testēšanas iekārta - raušanas mašīna kopsummā par 10 477,35 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Piegādātas visas rotaļlietu testēšanas iekārtas Patērētāju tiesību aizsardzības centram kopsummā par 13 341,97 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādāti svari kopsummā par 8707,97 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādātas elektropreču testēšanas iekārtas kopsummā par 14 026,81 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādātas 3 elektropreču testēšanas iekārtas kopsummā par 12 359,69 EUR no nacionālā līdzfinansējuma;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centram piegādāta un iznomāta VSIA „LATSERT” rotaļlietu testēšanas aparatūra organisko savienojumu un ftalātu esteru noteikšanai kopsummā par 231 869,14 EUR no nacionālā līdzfinansējuma.