Atsaukums

Ražotājs RECARO Beteiligungs-GmbH atsauc bērnu autosēdeklīšus RECARO, jo ir konstatējis, ka noteiktajos gadījumos drošības josta var daļēji atsprādzēties, kā rezultātā bērnu ierobežotājsistēmai nenodrošinot paredzēto aizsardzību  pilnā apmērā, līdz ar to noteiktos apstākļos var radīt nopietnu savainošanās risku.

Atsaukti tiek modeļi: Tian Core (88042) ar sērijas numuriem no 00000001 līdz 00001722 un Tian Elite (88043) ar sērijas numuriem no E00000001 līdz E00004953, tipa apstiprinājuma numuru 04301383, kas bija ražoti no 2020.gada 29.jūnija līdz 2020.gada 27.oktobrim.

Patērētāji tiek aicināti pārbaudīt viņu rīcībā esošā autosēdeklīša tipa apstiprinājuma numuru un sērijas numuru, kas noradīti uz oranžās krāsas marķējuma uzlīmes, kas atrodas zem sēdekļa, un ražošanas datumu (ne vēlāk kā 2020.gada 27.oktobris), kas noradīts uz papildu uzlīmes novietotās tuvu identifikācijas uzlīmei.

 Ar “A” ir apzīmēts tipa apstiprinājuma numurs, savukārt ar “B” – sērijas numurs.

Atsaukumam pakļauto autosēdeklīšu identifikācijai, patērētāji tiek aicināti izmantot arī ražotāja atsaukuma ziņojumā norādīto informāciju. Atsaukuma teksts ir pieejams pēc adreses: https://www.recaro-kids.com/files/2_RECARO_Kids/06_RECARO%20Kids/01_News/12_Tian_Elite%20Recall%202020_11/Tian%20-%20Consumers%20announcment%20-%20web%20-%20EN091120.pdf;

Patērētāji, kas ir konstatējuši, ka ir iegādājušies šādu autosēdeklīti, ar tipa apstiprinājuma numuru 04301383 un kādu no norādītajiem sērijas numuriem, ražošanas datumiem, tiek aicināti sazināties ar ražotāja klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot kontaktu sadaļu https://www.recaro-kids.com/service/contact.html