Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Pirmās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakances uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 3. praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā;
 5. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 6. labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 7. priekšrocība – praktiskā darba pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) pārbaudes laikā un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, licencēšanā; 
 2. patērētāju kreditēšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā;
 3. sagatavot administratīvos aktus;
 4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
 5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 8. decembrim sūtīt pa e-pastu pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. 
Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.Aicinām pieteikties darbā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (reģ. Nr. 90000068854) Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta lietveža amatā centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

 1. vidējā speciālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 2. pieredze iestādes vai uzņēmuma arhīva darba organizēšanā, ne mazāka par vienu gadu;
 3. vēlama praktiskā darba pieredze ar dokumentu vadības sistēmu “Namejs Enterprise”; 
 4. ļoti labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski);
 5. augsta stresa noturība un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 2. mēnešalgu no 675,00 EUR līdz 950,00 EUR (7. algu grupa) pārbaudes laikā atkarībā no profesionālās pieredzes ilguma pēdējo piecu gadu laikā;
 3. valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. organizēt iestādes arhīva darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 2. reģistrēt saņemto un  nosūtāmo korespondenci dokumentu vadības sistēmā “Namejs”;
 3. nodrošināt iestādes iekšējo dokumentu apriti;
 4. konsultēt iestādes darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā un dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un aprites jautājumos.

GAIDĀM līdz š. g. 8. decembrim:
pieteikumu,  norādot konkrēto vakanci, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju pa e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.
 


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/personas-datu-apstrade-un-aizsardziba