Jaunumi
Iedzīvotāji nevēlas saņemt uz parāda iegādātas dāvanas

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) veikto iedzīvotāju aptauju naudu svētku dāvanām mēdz aizņemties 14% Latvijas iedzīvotāju. Vidēji uz vienu ģimenes locekli šogad plānots tērēt līdz 20 eiro, tā apgalvo 57% aptaujāto. 31% plāno tērēt līdz 50 eiro par dāvanu, bet 6% – līdz 100 eiro. Visbiežāk papildu finanšu līdzekļus iedzīvotāji plāno aizņemties bankā (5%) vai pie nebanku aizdevējiem (4%), ņemot ātro kredītu, atverot kredītlīniju vai izmantojot citu līdzvērtīgu pakalpojumu. Nereti iedzīvotāji aizņemas arī no ģimenes locekļiem (3%) vai izvēlas preces iegādāties uz nomaksu (3%). Vienlaikus aptaujā secināts, ka lielākā daļa jeb 96% iedzīvotāju tomēr nevēlētos saņemt dāvanas, kas iegādātas uz parāda. 

PTAC aptaujas rezultāti rāda, ka papildu aizņēmumu līdz 50 eiro plāno 24% aptaujāto ar ikmēneša ieņēmumiem līdz 300 eiro, kā arī vecāka gadagājuma iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (44%). Lielākā daļa respondentu (36%) plāno aizņemties summu līdz 100 eiro. Šādu papildus nepieciešamo finanšu apjomu norādījuši pārsvarā jauni cilvēki vecumā līdz 29 gadiem (59%) ar zemiem (līdz 150 eiro) un vidējiem (no 500 līdz 700 eiro) ieņēmumiem. Savukārt summa līdz 200 eiro svētku dāvanām būtu nepieciešama 24% aptaujāto ar zemiem un ar vidēji augstiem (līdz 1500 eiro) ieņēmumiem. 

“Aptauja liecina, ka neatkarīgi no ieņēmumu līmeņa ikviens svētku laikā vēlas sagādāt prieku saviem tuvajiem. Sabiedrības spiediens mudina iegādāties arvien dārgākas dāvanas – to atzinis 61% aptaujāto. Nereti dāvanu iegādei iedzīvotāji izvēlas dažādus kreditēšanas instrumentus. Taču vienlaikus 96% aptaujāto atzinuši, ka nevēlētos saņemt dāvanu, kas nopirkta uz parāda. PTAC īsteno kampaņu “Redzi parādam cauri” un aicina iedzīvotājus uz apdomīgiem pirkumiem, kritiski izvērtējot savas finanšu iespējas. Mūsu mērķis ir rosināt sabiedrību apzināties patiesās parāda izmaksas, nepadarot svētkus par finansiālu slogu ilgam laika periodam,” pauž PTAC direktore Baiba Vītoliņa.

PTAC aptauja uzskatāmi parāda, ka iedzīvotāji nevēlas saņemt uz parāda iegādātas dāvanas. To apliecinājuši vairāk nekā 96% aptaujāto.  Vienlaikus, ar šo domu vieglāk sadzīvot būtu cilvēkiem, kuri nestrādā un nemeklē darbu. 

Iedzīvotāji kopumā izjūt lielu sabiedrības spiedienu iegādāties dārgākas dāvanas, nekā spēj to atļauties. To apliecinājis 61% aptaujāto. Īpaši augsts šis rādītājs ir gados jaunu (18–29gadi) iedzīvotāju grupā, kur tas sasniedz 76%. Vienlaikus šī vecuma grupa arī apliecina vislielāko gatavību pakļauties tādam spiedienam un ir gatavi aizņemties. Savukārt gados vecāki iedzīvotāji (60–74 gadi) norāda, ka sabiedrības spiedienu, iegādāties dārgas dāvanas, izjūt mazāk, to atzinuši 58% aptaujāto.

PTAC īsteno informatīvi izglītojošu kampaņu “Atbildīga aizņemšanās - redzi parādam cauri!” ar mērķi izglītot sabiedrību finanšu pratībā un rosināt tikai pārdomātu un atbildīgu aizņemšanos.  

Kampaņas ietvaros PTAC izstrādājis izglītojošus materiālus, kuros apkopota informācija par kreditēšanas instrumentiem un to piemērotību dažādu vajadzību apmierināšanai nepieciešamības gadījumā, kā arī sagatavojis padomu karti kredītņēmējiem, kuriem radušās problēmas ar parādu atmaksu. 

Vairāk informācijas www.parads.lv

PTAC iedzīvotāju aptauja tika īstenota šā gada oktobrī interneta vidē. Tajā piedalījās 1008 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

Papildu informācija:
Santa Zarāne, 
Patērētāju informēšanas un komunikācijas daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv
Tel. 67388622

Publicēšanas datums 13.12.2019.