PTAC īstenojis projektu par situācijas izpēti un uzraudzību influenceru mārketinga jomā

Tā kā šobrīd viens no populārākajiem preču un pakalpojumu reklamēšanas veidiem ir sadarbība ar satura veidotājiem, jeb influenceriem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019. gadā īstenoja uzraudzības projektu “Situācijas izpēte, uzraudzība par “influenceru” mārketingu sociālajos tīklos un ieteikumu izstrādāšana” (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros sociālās saziņas vidē Instagram tika konstatēti šādi galvenie pārkāpumi:

  • influenceri nenorāda informāciju par publicētā satura komerciālo raksturu - attiecīgās informācijas veidošana un publicēšana ir apmaksāta, sponsorēta vai citādi materiāli motivēta;
  • maldinoša reklāma, piemēram, reklāma, kuras ietvaros produktam tiek piedēvētas neesošas “brīnumainas” īpašības;
  • netiek ievērotas īpašās reklāmai noteiktās prasības, piemēram, enerģijas dzērienu un uztura bagātinātāju jomā;
  • daudzos gadījumos nebija nodrošinātas iespējas patērētājiem noskaidrot komercprakses īstenotāju identificējošu informāciju.

Īstenojot principu “Konsultē vispirms”, tika organizētas tikšanās ar influenceru marketinga jomas pārstāvjiem, veikta individuāla saziņa ar konkrētiem influenceriem un publicētājiem, kā arī  citi pasākumi tirgus dalībnieku informēšanai par tiesību aktu prasībām un konstatētajiem pārkāpumiem. PTAC izstrādāja un publicēja ieteikumus, kur izklāstīti galvenie principi, kas jāievēro influenceriem, tiešā vai netiešā veidā reklamējot produktus savos sociālo tīklu profilos. Vairāk lasiet, šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/news/socialie-tikli-un-infulenceru-marketings 

Lai veiktu operatīvu un influenceru marketinga videi atbilstošu individuālo saziņu ar satura veidotājiem, PTAC izveidoja iestādes Instagram profilu un, iespēju robežās centās izmantot Instagram direct message iespējas. Diemžēl daudzos gadījumos influenceris izvēlējās nesadarboties ar uzraudzības iestādi un šāda veida saziņa nesniedza rezultātu. PTAC ieskatā influenceru rīcība, ignorējot vai bloķējot saziņu ar uzraudzības iestādi, vērtējama kā patērētāju tiesību aizsardzībai un profesionālajai rūpībai neatbilstošas prakse. 

2020. gadā PTAC turpinās uzraudzīt influenceru mārketinga vidi, īpašu uzmanību pievēršot dažādu “brīnumlīdzekļu” piedāvāšanai un pārdošanai patērētājiem, īpaši saistībā ar maldinošām norādēm par ietekmi uz cilvēku veselību.

PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem attiecībā uz influenceru sniegto informāciju, kritiski vērtējot katras tās ticamību, kā arī informēt par  neatbilstošu praksi un pārāk brīnumainiem piedāvājumiem PTAC.

Vienlaikus PTAC vērš uzmanību uz to, ka patērētājiem pašiem ir iespējams piedalīties influenceru mārketinga vides uzlabošanā, ziņojot par pārkāpumiem pašām sociālo tīklu platformām, piemēram, izmantot “Report Add” vai citus piedāvātos līdzekļus.

Papildu informācija medijiem: 
Evija Lene 
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante 
Evija.Lene@ptac.gov.lv
68806520, 22006628. 


Publicēšanas datums: 05.03.2020.