PTAC jaunumi

 
Ražotājs Whirlpool atsauc 1.7l KitchenAid elektrisko tējkannu, jo pastāv applaucēšanās risks lietotājam, dēļ neatbilstoša roktura stiprinājuma. Patērētājiem nepieciešams nekavējoties pārtraukt izmantot tējkannu un sazināties ar Whirlpool pārstāvniecību Latvijā. Ražotājs ir konstatējis, ka roktura tehniskais izpildījums var nenodrošināt tējkannas drošu pārnēsāšanu, gadījumā, ja tējkanna ir pilna ar verdošu ūdeni, rokturis, tā neatbilstoša stiprinājuma dēļ, var notrūkt, rezultātā var radīt applaucēšanās risku lietotājam.
Finanšu izglītības nedēļā PTAC aicina iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību savai finanšu pratībai un veicināt izpratni par dažādu finanšu instrumentu izmantošanu savas finansiālās drošības veidošanai. PTAC skaidro, ka finansiālās drošības pamatā ir līdzekļu uzkrāšana neparedzētiem gadījumiem.
Finanšu pratības nedēļas ietvaros un, atzīmējot Starptautisko patērētāju tiesību dienu, PTAC vēlas aktualizēt patērētāju, īpaši jauniešu, uzmanību finanšu pratībai, iepazīstinot ar PTAC un VISC izveidoto metodisko materiālu vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem 10.-12. klašu izglītojamiem “Ceļā uz dzīves meistarību”.
  •  
  • 1 of 131
  • "