PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2016. gadā būvlaukumos, tirdzniecības vietās, ražotnēs un uz robežas ir pārbaudījis 685 būvizstrādājumu modeļus, no kuriem 26% ir konstatētas dažāda veida neatbilstības.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. gada 30. martā rīko bezmaksas semināru ​"Prasības būvizstrādājumiem. Konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas".
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2016.gadā, veicot pārbaudes būvizstrādājumu tirdzniecības vietās, ražotnēs, uz robežas un būvlaukumos, īpašu uzmanību pievērsa slodzi nesošajām konstrukcijām (metāla, dzelzsbetona konstrukcijām), kur konstrukciju jomā vairākos objektos tika konstatētas neatbilstības.
  •  
  • 1 of 95
  • "