PTAC jaunumi

 
Kopš 2014. gada 1. septembra visiem putekļsūcējiem, kas tika pārdoti Eiropas Savienībā bija noteiktas prasības attiecībā uz energomarķējumu. Taču 2018.gada 8.novembrī Eiropas Savienības Tiesa atcēla marķējuma prasību un šī gada 18.janvārī stājās spēkā lēmums, kurš nosaka, ka putekļsūcēju energomarķējums vairs nedrīkst tikt izmantots. Tas nozīmē, ka gan piegādātājiem, gan mazumtirgotājiem ir jānoņem marķējuma uzlīmes no putekļsūcējiem gan veikalos, gan internetveikalos, gan reklāmās.
2019.gada 25.janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai”. Vadlīnijas izstrādātas, lai rosinātu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus nepieciešamības gadījumā pārstrādāt patērētājiem piedāvātos līguma projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nepiemērot attiecībā pret patērētājiem jau līgumā iekļautos netaisnīgos līguma noteikumus.
Preču un pakalpojumu drošuma likumā noteiktas vispārīgās drošuma prasības, kas ir attiecināmas arī uz bērnu spēļu laukumiem. Bērnu spēļu laukumu un tajos esošo iekārtu uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas pēdējo gadu laikā veiktajās pārbaudēs konstatējis neatbilstības visos pārbaudītajos rotaļu laukumos. Ik gadu dzirdēts par cietušiem bērniem drošuma prasībām neatbilstošu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu lietošanas dēļ.
  •  
  • 1 of 166
  • "