Mainīta PTAC oficiālā elektroniskā pasta adrese – pasts@ptac.gov.lv

Informējam, ka no 2019.gada 12.septembra ir mainīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) oficiālā elektroniskā pasta adrese. Jaunā e-pasta adrese – pasts@ptac.gov.lv. Izmaiņas veiktas, lai elektroniskā pasta adrese atbilstu Ministru Kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumu Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3.punktā noteiktām prasībām. 

Publicēšanas datums: 12.09.209.