2020. gada pirmajā pusgadā vairākkārtīgi palielinājies par tūrisma pakalpojumiem saņemto iesniegumu skaits

2020. gada pirmo pusgadu dažādās nozarēs visā pasaulē būtiski ir ietekmējusi korona vīrusa izraisītā pandēmija, līdz ar to mainījusies ir gan patērētāju uzvedība, gan aktuālās problēmas. Salīdzinājumā ar 2019. gada 1. pusgadu īpaši liels saņemto iesniegumu pieaugums novērojams tūrisma pakalpojumu un izklaides, sporta un atpūtas pakalpojumu jomā. Būtiski palielinājies arī sniegto konsultāciju skaits. 

2020. gada 1. pusgadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis 2073 patērētāju iesniegumus, kas ir nedaudz vairāk kā pagājušā gada 1.pusgadā, kad tika saņemti 1940 iesniegumi. Ņemot vērā gan Latvijā, gan visā pasaulē noteiktos ierobežojumus būtiski tika ietekmēta gan avio pakalpojumu nozare, gan tūrisma pakalpojumu un izklaides, sporta un atpūtas pakalpojumu sniegšana, līdz ar to palielinājies ir arī par pakalpojumiem saņemto iesniegumu skaits. 2019.gada 1. pusgadā tika saņemts 761 patērētāju iesniegums, savukārt 2020.gada attiecīgajā periodā 879 iesniegumi.  Par spīti tam šī gada 1.pusgadā PTAC par avio pakalpojumiem saņēma tikai nedaudz vairāk patērētāju iesniegumus (2019.gadā 1.pusgadā 512 iesniegumi; 2020.gadā 529 iesniegumi). Savukārt tūrisma pakalpojumu jomā saņemto iesniegumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir palielinājies par 314%, tas ir – 2019. gadā saņemti 22 patērētāju iesniegumi, bet 2020. gadā 91 iesniegums. Šāds iesnieguma skaita pieaugums ir pamatojams ar to, ka ierobežojumu dēļ tika atcelti visi plānotie ceļojumi un patērētāji vēlējās atgūt samaksāto naudu. Tāpat ļoti liels pieaugums ir novērojams izklaides, sporta un atpūtas pakalpojumu jomā – 2019. gada 1.pusgadā saņemti 53 iesniegumi, savukārt 2020. gadā 91 iesniegums. Arī šajā jomā pieaugums ir saistāms ar valstī esošajiem ierobežojumiem, kuru dēļ tika atcelts liels skaits dažādu pasākumu. 

Tā kā šajā laikā gan patērētājiem, gan komersantiem nācās saskarties ar vēl nebijušās situācijām, būtiski ir pieaudzis PTAC sniegto konsultāciju skaits, kas salīdzinot ar 2019.gada 1.pusgadu ir pieaudzis par 21% (2019.gadā sniegtas 17028 konsultācijas, 2020.gadā sniegtas 20631 konsultācija).

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus šī gada 1. pusgadā visvairāk patērētāji ir vērsušies PTAC ar jautājumiem par tūrisma pakalpojumiem, izklaides, sporta un atpūtas pakalpojumiem un avio pakalpojumiem. Šī gada 1.pusgadā sniegto konsultāciju skaits par tūrisma pakalpojumiem ir palielinājies par 80% (2019.gada 1.pusgadā sniegtas 1080 konsultācijas, 2020.gadā 1945 konsultācijas). Patērētāji vēlējās noskaidrot kādas ir viņu tiesības gadījumos, ja tūrisma operators par nenotikušo ceļojumu neatmaksā samaksāto naudu vai atmaksā to tikai daļēji, kā arī kā rīkoties, ja tiek piedāvāti tikai ceļojuma vaučeri.

Savukārt vislielākais konsultāciju pieaugums ir novērojams izklaides, sporta un atpūtas pakalpojumu jomā, skaitam pieaugot par 321% (2019.gada 1.pusgadā sniegtas 236 konsultācijas, 2020.gadā 993 konsultācijas). Patērētāji vēršas PTAC, lai uzzinātu kā rīkoties situācijās, kad pasākuma organizators pārceļ pasākumu uz laiku, kurā to nav iespējams  apmeklēt, kā arī vai nav iespēja atgūt par pasākumu samaksāto naudu. Tomēr ne visas konsultācijas tika sniegtas saistībā ar atceltajiem pasākumiem ārkārtas situācijas dēļ - liels skaits patērētāju ir vērsušies pēc palīdzības PTAC, lai noskaidrotu kā saņemt atpakaļ naudu par nenotikušo Enrique Iglesias koncertu.

Ņemot vērā lielu skaitu atcelto avio reisu, būtisks sniegto konsultāciju skaita pieaugums ir novērojams arī avio pakalpojumu jomā, kur konsultāciju skaits ir palielinājies par 80% (2019.gada 1.pusgadā sniegtas 500 konsultācijas, 2020.gadā 989 konsultācijas). Lielākoties patērētāji ir vērsušies PTAC, lai noskaidrotu kā rīkoties, ja avio pārvadātājs pēc atceltā lidojama nav atmaksājis par biļetēm samaksāto naudu. 

Savukārt preču grupā konsultāciju skaits lielākoties ir samazinājies. Visvairāk konsultācijas ir sniegtas par elektroprecēm (1171 konsultācijas), apaviem (686 konsultācijas) un mobiliem telefoniem, kur redzams konsultāciju samazinājums par 23% (2019.gada 1.pusgadā sniegtas 612 konsultācijas, 2020.gadā 474 konsultācijas).

Arī iesniegumu skaits par iegādātajām precēm ir samazinājies, 2020. gadā ir saņemti par 22% mazāk iesniegumu nekā 2019. gadā, attiecīgi 2019. gadā saņemti 606 iesniegumi, bet 2020. gadā 473 iesniegumi. Lai arī iesniegumu skaits ir samazinājies, tomēr nemainīgi visvairāk iesniegumi tiek saņemti par elektroprecēm (102 iesniegumi), apaviem (74 iesniegumi) un mobiliem telefoniem (35 iesniegumi). Ņemot vērā gan valstī esošos apstākļus un to kā mainījās patērētāju iepirkšanās paradumi ārkārtas situācijas laikā, gan joprojām augošo interneta veikalu popularitāti – lielākoties sūdzības tika saņemtas par internetā iegādātām precēm. Lielākoties patērētāji vērsās PTAC pēc palīdzības situācijās, kad prece netika piegādāta vai arī tā neatbilda līguma noteikumiem.

Statistiku par patērētāju sūdzībām un konsultācijām skatīt šeit.

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Tālr.: 68806519, 68806520
E-pasts: Evija.Lene@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 20.07.2020.