PTAC jaunumi

 
Tā kā SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai veiktu visas par biļetēm samaksātās naudas atmaksu, un lai nodrošinātu taisnīgu biļešu vērtības atmaksu, tuvākajā laikā kriminālprocesa ietvaros tiks lemts jautājums par kārtību, kādā patērētājiem atgriežami SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā esošie naudas līdzekļi.
Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) liftu pārbaudēs konstatēto, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar PTAC izstrādājusi un š.g. 2.jūlijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”.
Administratīvā rajona tiesa 2020. gada 25. jūnijā ir atstājusi spēkā PTAC pieņemto lēmumu. Pagaidu noregulējums tika pieņemts, jo Sabiedrība lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „Flavor Extra” par pārkāpumiem elektronisko cigarešu reklāmas izplatīšanā ir piemērota soda nauda 2000 EUR apmērā.
Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa beigām, tiek atsāktas skaitītāju pārbaudes, nomaiņa un atkārtotā verificēšana, tādēļ aicinām dzīvojamo māju iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem skaitītājiem.
Līdz ar Covid – 19 izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanu, būtiski tiek samazināti ierobežojumi kultūras, izklaides un sporta pasākumiem, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no attiecīgo ierobežojumu atcelšanas brīža jāpaziņo par jauno pasākuma norises laiku un jānodrošina tā norise vismaz turpmākā gada laikā. Savukārt, ja pasākums ir atcelts – patērētājam ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu.
PTAC ir saņēmis informāciju no Francijas apdrošinātāja Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur (COFACE) Lietuvas filiāles par krāpnieciskām darbībām, ko īsteno “KOCHER-FINANCE”, piedāvājot patērētājiem noslēgt aizdevuma līgumu un papildus it kā iegādāties apdrošināšanas sabiedrības COFACE kredītu apdrošināšanas polisi. PTAC brīdina patērētājus neaizņemties no nelicencētiem kreditētājiem, jo tie var izrādīties krāpnieki!
PTAC ir noteicis BIĻEŠU SERVISS līdz 2020. gada 12. jūnijam veikt biļešu vērtības atmaksu patērētājiem (kuri nav izmantojuši kredītkaršu reklamāciju) no BIĻEŠU SERVISS rīcībā esošajiem organizatora naudas līdzekļiem, kas bija pieejami BIĻEŠU SERVISS brīdī, kad tika paziņots par pasākuma atcelšanu.
Saeima šā gada 5. jūnija sēdē pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (turpmāk – likums), kas cita starpā nosaka arī īpašu regulējumu kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem pēc krīzes periodā.
Lai viestu skaidrību un samazinātu neatbilstību skaitu tirgū, PTAC ir sagatavojis informatīvus materiālus dažādos formātos (informāciju mājas lapā, vebināra ierakstus, prezentācijas u.c.) un aicina komersantus ar tiem iepazīties.
  •  
  • 1 of 63
  • "