PTAC jaunumi

 

IK "PEONIJAS" atsauc rotaļlietu Lelle Diversity Fashion No 391, EAN 9909050554116.

Informējam, ka rotaļlietai – Lelle Diversity Fashion No 391, EAN 9909050554116, kas iegādāta laika posmā no 02.02.2017. līdz 10.03.2017., ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.

PTAC saņēmis SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), tirgū strādājošu ar zīmolu “Credit24” rakstveida apņemšanos par parādu atguvēju rēķinos iekļautās pozīcijas “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” atmaksāšanu patērētājiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 04.04.2017. izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA “Vienotais norēķinu centrs” tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Tāpat PTAC izdotais pagaidu noregulējums aizliedz pieprasīt vai aicināt patērētājus izpildīt piespiedu zemes nomas maksājuma saistības, ja starp AS “Pilsētas zemes dienests” un patērētāju nav noslēgts tiesisks darījums, vai attiecībā uz konkrēto strīdu nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kas pamato pieprasītās maksājuma saistības.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina patērētājus būt kritiskiem un akli neuzticēties dažādu zem uztura bagātinātāju nosaukuma maskētu, visbiežāk – neefektīvu un pat potenciāli kaitīgu, brīnumlīdzekļu reklāmām.
REACH un CLP palīdzības dienests aicina uzņēmumus apmeklēt bezmaksas semināru “Ievads maisījumu pārklasificēšanā un pārmarķēšanā saskaņā ar CLP regulu”.

No 31. marta līdz 2. maijam modes un izklaides centrā Rīga Plaza apskatāma Pretkrāpšanas kustības #atkrāpies ietvaros veidotā izstāde Viltotais zaķis. Tā ir iespēja izpētīt un salīdzināt dažādu preču viltojumus un arī to oriģinālus, kā arī uzzināt, kam pievērst uzmanību un tādējādi pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus., iegādājoties un patērējot dažādas preces, tostarp apģērbus, apavus, pārtikas preces, smaržas u.c.

No Igaunijas Eiropas Patērētāju centra (turpmāk – ECC Estonia) saņemtā aktuālākā informācija liecina, ka interneta vietnes www.crazydeal.lv un www.crazydeal.ee marta beigās ir pārtraukušas savu darbību.

Pircējiem, kuri iegādājušies minētās rotaļlietas, lūgums tās atgriezt tirdzniecības vietās, kurās tās tika iegādātas, lai apmainītu pret citu, līdzīgu rotaļlietu vai apmaiņā preci Jums tiks atmaksāta čekā norādītā preces vērtība.
Dziļās skumjās paziņojam, ka pāragri mūžībā aizsaukta mūsu kolēģe Helēna Butenko (18.03.1969. – 25.03.2017.) Atvadīšanās no Helēnas notiks 29. martā Svētās Trejādības Pārdaugavas pareizticīgo baznīcā (Meža ielā 2, Rīgā) plkst. 11.00 un Jaunajos Bolderājas kapos plkst. 12.00. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Helēnas tuviniekiem un draugiem.
Kaut gan ES pastāv stingri noteikumi patērētāju aizsardzībai, praksē patērētāji dažkārt saskaras ar problēmām saņemt tiesisko aizsardzību, kad tiek pārkāptas viņu tiesības, jo īpaši pāri robežām.
  •  
  • 1 of 31
  • "