PTAC jaunumi

 
Latvijā pašlaik nav vienota regulējuma, kas noteiktu prasību skolēnu formas tērpu ieviešanai skolās, tomēr ir vairākas skolas, kuras ir lēmušas par vienotu skolēnu apģērbu. Lai skolas saņemtu izdevīgāko formas tērpu piedāvājumu, Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), Izglītības kvalitātes pārvaldi un Rīgas domes Izglītības departamenta Izglītības pārvaldi izstrādāja labās prakses apkopojumu skolēnu formu piegādātāju izvēles procesam.
Pēc ilgiem ekonomiskiem satricinājumiem Vācijas aviosabiedrība Air Berlin ir pieteikusi maksātnespēju. Kādas ir sekas patērētājiem?
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 16.08.2017. pieņēmis lēmumus par SIA “SS” un SIA “INTERNET” īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot katram no uzņēmumiem soda naudu 15 000 EUR apmērā, kā arī uzliekot tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu attiecībā uz patērētājiem interneta vietnēs www.ss.lv, vēlāk www.ss.com (turpmāk – Vietne).
Ikviens students vēlas studēt kvalitatīvā augstākās izglītības studiju programmā un pēc augstskolas absolvēšanas saņemt valsts atzītu diplomu. Bet nereti studenti apjūk piedāvāto augstskolu, koledžu un to studiju programmu labirintos. Ir vairākas lietas, ar ko Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina topošos studentus iepazīties pirms izvēles izdarīšanas par augstākās izglītības iestādi un studiju programmu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi realizē tirgus uzraudzību arī uz robežas, pārbaudot, vai prece, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Apkopojot pēdējo trīs gadu rezultātus, redzams, ka 52% gadījumu importētajām elektroprecēm tiek atteikta izlaišana brīvā apgrozībā, jo tās neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Rotaļlietai - Lelle "Lady like princess", 339611, EAN:5902012747391 ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībās. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) un diizononilftalāta (DINP) saturs.
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) apturējis SIA “Internet” saimniecisko darbību. Šis uzņēmums administrē Latvijā populārāko sludinājumu vietni www.ss.lv (turpmāk – ss.lv).
Šodien, 2017. gada 3. augustā, plkst. 15.00 Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) mediju brīfingā informēs par SIA “Internet” piederošas populāras sludinājumu vietnes www.ss.lv darbības apturēšanu saistībā ar vairākiem būtiskiem pārkāpumiem gan patērētāju tiesību, gan nodokļu nomaksas jomā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) šī gada pirmajā pusgadā izskatījis 1347 sūdzības, kas ir par 13,1% vairāk kā 2016. gada pirmajā pusgadā. Visvairāk sūdzību (631) saņemtas par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem, 351 sūdzība par līguma noteikumiem neatbilstošām precēm un 133 sūdzības par komercprakses, reklāmas un e-komercijas pārkāpumiem. Jaunizveidotā Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir pieņēmusi 20 lēmumu par labu patērētājiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) uzturētais aizdomīgo interneta vietņu saraksts pēdējā mēneša laikā ir papildināts ar četrām tīmekļvietnēm, kas pārdod uztura bagātinātājus, kas nav paziņoti un iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) uztura bagātinātāju reģistrā.
  •  
  • 1 of 34
  • "