PTAC jaunumi

 
Reaģējot uz jūlijā publicēto Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu aicinājumu, uzņēmums “Airbnb” pauž apņēmību veikt savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos nepieciešamās izmaiņas un uzlabot savu cenu atspoguļošanas praksi.
Ceturtdien, 20. septembrī, vairāk nekā 200 Līvānu novada 3. un 4. klašu audzēkņi piedalīsies projektā “Viena diena drošībai”, ko organizē AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazīsies ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros veica pārbaudi SIA “SATIS”, reģ.Nr.40003108492 (turpmāk – Sabiedrība) piederošajā dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē Gaujas ielā 24/21, Vangažos, Inčukalna novadā.
Trešdien, 12. septembrī, Valsts kanceleja uzsāk laba servisa kustības kampaņu. Tās laikā uzmanība tiks pievērsta valsts pārvaldes darbiniekiem, mudinot iedzīvotājus balsot par kompetentākajiem un atsaucīgākajiem klientu konsultantiem, tādējādi nosakot, kas šogad būs gada Klientu apkalpošanas Goda balvas saņēmēji.
Polijas tirgus uzraudzības iestāde, veicot rotaļlietas „Kaķēns”, Art.54456, EAN 4810344054456 testēšanu, konstatēja, ka rotaļlietai piestiprinātā aukla ir pārāk gara un var radīt nožņaugšanās risku. Auklas galā piestiprināto plastmasas elementu ir iespējams noraut, un bērns to var norīt vai ieelpot.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, par kuras pārkāpumiem SIA „Weekendbox” ir piemērota soda nauda 5000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk.
Taxify OÜ (turpmāk – Sabiedrība) Jaungada naktī uz dažām stundām pārsniedza Rīgas domes noteiktos maksimālos tarifus un Sabiedrības paziņojumā patērētājiem norādīto braukšanas maksu. Kaut arī Sabiedrība cenu paaugstinājumu skaidro ar augsto taksometru pieprasījumu, ko risināja ar dinamiskās cenas aprēķina algoritmu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) Sabiedrības īstenoto komercpraksi uzskata par negodīgu (maldinošu).
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā esošo informāciju tūrisma operators SIA “PRIEKS TŪRE” ir apturējis savu darbību un nenodrošinās pārdotos ceļojumus. PTAC ir sazinājies ar Sabiedrību, tās valdes priekšsēdētājs Sergejs Ivasjuts ir apstiprinājis, ka šobrīd ceļojumos esošie cilvēki tiks nogādāti atpakaļ Latvijā un visiem patērētājiem, kas ir iegādājušies ceļojumus, tiks atgriezti samaksātie līdzekļi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina, ka atrakcijas iekārtas Jump and Fly lietošana var radīt riskus cilvēka veselībai un dzīvībai un aicina neizmatot šo pakalpojumu, īpaši ņemot vērā, ka atrakcijas lietošanas laikā ir noticis nelaimes gadījums.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad īpaši aktīvi turpinājis uzraudzīt transportlīdzekļu tirdzniecības jomu, kas ļāvis būtiski ierobežot nelegālo tirgu šajā nozarē. Salīdzinājumā ar 2017. gada pirmo pusgadu, šajā pašā laika periodā 2018. gadā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 7,4 miljoniem eiro.
  •  
  • 1 of 45
  • "