PTAC jaunumi

 
Taxify OÜ (turpmāk – Sabiedrība) Jaungada naktī uz dažām stundām pārsniedza Rīgas domes noteiktos maksimālos tarifus un Sabiedrības paziņojumā patērētājiem norādīto braukšanas maksu. Kaut arī Sabiedrība cenu paaugstinājumu skaidro ar augsto taksometru pieprasījumu, ko risināja ar dinamiskās cenas aprēķina algoritmu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) Sabiedrības īstenoto komercpraksi uzskata par negodīgu (maldinošu).
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā esošo informāciju tūrisma operators SIA “PRIEKS TŪRE” ir apturējis savu darbību un nenodrošinās pārdotos ceļojumus. PTAC ir sazinājies ar Sabiedrību, tās valdes priekšsēdētājs Sergejs Ivasjuts ir apstiprinājis, ka šobrīd ceļojumos esošie cilvēki tiks nogādāti atpakaļ Latvijā un visiem patērētājiem, kas ir iegādājušies ceļojumus, tiks atgriezti samaksātie līdzekļi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina, ka atrakcijas iekārtas Jump and Fly lietošana var radīt riskus cilvēka veselībai un dzīvībai un aicina neizmatot šo pakalpojumu, īpaši ņemot vērā, ka atrakcijas lietošanas laikā ir noticis nelaimes gadījums.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad īpaši aktīvi turpinājis uzraudzīt transportlīdzekļu tirdzniecības jomu, kas ļāvis būtiski ierobežot nelegālo tirgu šajā nozarē. Salīdzinājumā ar 2017. gada pirmo pusgadu, šajā pašā laika periodā 2018. gadā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 7,4 miljoniem eiro.
Ielūdzam uz Patērētāju jaunā kursa “Dialogu par mūsdienīgām un efektīvi īstenojamām patērētāju tiesībām”, kas norisināsies ceturtdien, 2018. gada 30. augustā no plkst. 15.15 līdz 17.30 viesnīcas Grand Hotel Kempinski Riga konferenču zālē “Ballroom 2”, Aspazijas bulvārī 22, Rīgā.
Sakarā ar preces-plastmasas “LELLE” B1291169, EAN 5900733418934 (sk.attēlu), ražota Ķīnā, impotētājs "F.H.MIDEX” Sp.z o.o.Polija, izplatītājs SIA “Vītoli AMI” (Latvija), turpmāk tekstā - PRECE, neatbilstību MK 15.02.2011. noteikumiem nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” 7.punkta un 2.pielikuma III nodaļas noteiktajām prasībām, PRECES turpmāka lietošana nav pieļaujama. Lūdzam atgriezt PRECI līdz 30.09.2018.
Sakarā ar preces-plastmasas LELLE-SOFI, Mega creative, EAN 5902012781043. NO.BBL77193, Index 361943 (sk.attēlu), ražota Ķīnā, impotētājs”Euro-Trade” Sp.z o.o., Sp.K. Polija, izplatītājs SIA ”Vītoli AMI” (Latvija), turpmāk tekstā - PRECE, neatbilstību MK 15.02.2011. noteikumiem nr.132 ”Rotaļlietu drošuma noteikumi” 7.punkta un 2.pielikuma III nodaļas noteiktajām prasībām, PRECES turpmāka lietošana nav pieļaujama. Lūdzam atgriezt PRECI līdz 31.08.2018.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šī gada 7.augustā ir pieņēmis lēmumu par SIA “CMSPRO” īstenoto negodīgo komercpraksi tīmekļvietnē www.discover.lv, piemērojot Sabiedrībai soda naudu 10 000 EUR apmērā un uzliekot tiesisko pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, kā arī aizliedzot negodīgu komercpraksi, ja tā ir paredzama.
Kriptovalūtas iegūšanai tiek lietotas speciālas skaitļošanas ierīces, kuras skaitļo liela apjoma darījumus un formulas. Tā kā šīs ierīces šobrīd tiek izmantotas arī Latvijas teritorijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot ekspertīzi, konstatēja, ka konkrētā iekārta rada noteiktajām normām neatbilstošus izstarojumus, kas var negatīvi ietekmēt citu tuvumā esošu iekārtu darbību.
Ministru kabinets šā gada 7. augusta sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”, nosakot stingrākas prasības atsevišķu ķīmisko vielu izmantošanai rotaļlietu ražošanā. Tādējādi tiks nodrošināta bērnu augsta līmeņa aizsardzība pret riskiem, ko rada ķīmisko vielu klātbūtne rotaļlietās.
  • "
  • 2 of 46
  • "