PTAC jaunumi

 
PTAC piedalā akcijā "Dienas bez rindām 2019", ko organizē VARAM sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā.Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē.
Šodien, 25.septembrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Japānas Nacionālais patērētāju lietu centrs (turpmāk – JNPLC) parakstīja sadarbības memorandu par patērētāju sūdzību izskatīšanu.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle BIG HAIR – DON’T CARE!, P-1456-1. No.001, EAN 4750000003117, ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta (DINP) un di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) saturs. Šī iemesla dēļ pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
Ceturtdien, 19. septembrī, vairāk nekā 500 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 3. un 4. klašu audzēkņi piedalīsies projektā “Viena diena drošībai”, ko filmu parkā Cinevilla organizē AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazīsies ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.
Ministru kabineta š.g. 17. septembra sēdē pieņemts lēmums piešķirt PTAC 161 314 eiro, lai pilnībā varētu segt visus ceļotāju maksājumus, ko ceļotāji veikuši vai kas veikti ceļotāju vārdā par SIA “Prieks Tūre” nenodrošinātajiem ceļojumiem likviditātes problēmu dēļ.
Informējam, ka no 2019.gada 12.septembra ir mainīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) oficiālā elektroniskā pasta adrese. Jaunā e-pasta adrese – pasts@ptac.gov.lv.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle My Little Girls, No. 63007 ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta (DINP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ar drošību un ar pārrobežu sadarbību saistītiem jautājumiem, tiek īstenota informatīva kampaņa #EUprotects/ ES - sargājam kopā. Rēzeknieši un pilsētas viesi aicināti apmeklēt multimediālu stendu, kas no 5. līdz 26. septembrim atradīsies tirdzniecības centrā Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 138, un ataino dažādu profesionāļu pieredzes stāstus.
2019. gada pirmajā pusgadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis izskatīto sūdzību skaits, savukārt samazinājies ir sniegto konsultāciju skaits, kas norāda uz to, ka patērētāji labāk izprot savas patērētāju tiesības.
Veicot AS “Kesko Senukai Latvia” 2018. un 2019. gadā īstenotās komercprakses izvērtējumu, PTAC konstatēja būtiskus pārkāpumus, kas saistīti ar patērētāju maldināšanu par Sabiedrības piedāvāto preču cenām. Sabiedrībai ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgo komercpraksi, kā arī soda nauda 20 000 EUR apmērā.
  • "
  • 2 of 56
  • "