PTAC jaunumi

 
Sākoties gada tumšajam periodam, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību uz atbilstošu atstarotāju iegādi un izmantošanu. Īpaši populāri šobrīd ir kļuvuši dažādi dekoratīvie elementi ar atstarojošiem materiāliem, taču PTAC brīdina – tie ne vienmēr pilda atstarotāja funkciju un ir pietiekami droši tā lietotājam.
Pēdējo gadu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) nav saņēmis nevienu sūdzību saistībā ar ceļošanu pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem. Pozitīvie rādītāji parāda, ka nozare darbojas augstā līmenī un nav saskatāmas problēmas klientu apkalpošanā. Latvijā pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti no ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā, un tos veic AS “Tallink Latvija” un SIA “Stena Line”.
2017.gada pirmajos 9 mēnešos Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izskatījis 2383 patērētāju sūdzības un sniedzis 29 165 konsultācijas. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, izskatīto sūdzību skaits ir palielinājies par 30,3%. Visvairāk sūdzības (1241) ir saņemtas par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicot bīstamo iekārtu – divu liftu, kas uzstādīti Rīgā, Gogoļa ielā 8/10 – uzraudzības pārbaudi, konstatēja, ka minētajiem liftiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav veiktas kārtējās tehniskās pārbaudes un tie tiek lietoti. Šo liftu lietošana ir AIZLIEGTA un to lietošana var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis SIA ,,Julianus Inkasso Latvija” rakstveida apņemšanos, kurā Sabiedrība apņemas pārtraukt īstenoto negodīgo komercpraksi par parādu atgūšanas izdevumu piemērošanu 17,00 EUR apmērā lietās, kurās Sabiedrība īstenoja parādu ārpustiesas atgūšanu autostāvvietu pakalpojuma sniedzēja SIA ,,Cityparks Latvija” uzdevumā.
Šā gada 13. oktobrī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē semināru “Ventilējamās fasādes un logu montāža. Prakse”, kurā aicina piedalīties ēku renovācijas projektu vadītājus, māju apsaimniekotājus, projektētājus un būvkomersantus.
Pēdējo trīs mēnešu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis 10 sūdzības un 9 konsultācijas par SIA PARFIMS negodīgo komercpraksi interneta veikalos www.ietaupi24.lv un www.tehnika365.lv. Pēc pasūtījuma veikšanas SIA PARFIMS patērētājiem nepiegādā preces un neatmaksā par tām samaksāto naudu.
VAS “Elektroniskie sakari” un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina mobilo tālruņu, rāciju, bezvadu video novērošanas iekārtu, “viedo” sadzīves un datortehnikas (ar Bluetooth vai Wi-fi) un citu radioiekārtu izplatītājus piedalīties bezmaksas seminārā “Latvijas tirgum neparedzētas radioiekārtas – kā atpazīt un kāpēc neizplatīt?”
Rotaļlietai - grozāmgrābslis, Hand Spinner, 1814006, EAN 4750733352346 ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībās.
Pēdējos mēnešos Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) uzmanības lokā ir nonācis interneta veikals http://4pc.lv/, kuru savas saimnieciskās darbības veikšanai izmanto SIA “VIVA LATVIA” (turpmāk – Sabiedrība). Par Sabiedrības veikto komercpraksi šajā gadā ir saņemtas 17 sūdzības un sniegtas 36 konsultācijas, lielākā daļa patērētāju PTAC vērsušies tieši augustā un septembrī.
  • "
  • 2 of 38
  • "