PTAC jaunumi

 
Tuvojoties 1.decembrim, automašīnu īpašniekiem aktuāla ir kļuvusi ziemas riepu iegādes tēma, tādēļ PTAC vēlas informēt patērētājus, kam pievērst uzmanību, izvēloties ziemas riepas, un kā “lasīt” riepu marķējumu. Atgādinām, ka laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam automobilim un autobusam, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, ir obligāti jābūt aprīkotam ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos.
Ik dienu, krītot vai gāžoties nestabilām mēbelēm, mazi bērni gūst smagus ievainojumus un atsevišķos gadījumos pat mirst no gūtajām traumām. PTAC informē par ESAO vispārējās informēšanas kampaņu pret mēbeļu apgāšanos, kuras ietvaros brīdina par iespējamo risku, ko var radīt nestabilas mēbeles.
Air Berlin maksātnespējas process tika uzsākts 1.novembrī. Citas aviokompānijas, piemēram Lufthansa, piedāvā aviopasažieriem, kuru atpakaļ-reisi tika atcelti, jaunas aviobiļetes par puscenu.
Turpinoties straujai elektroniskās tirdzniecības jomas attīstībai, joprojām nozīmīga loma ir tam, kādā veidā preču pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji elektroniskajā vidē organizē distances tirdzniecību un nodrošina normatīvo aktu prasību izpildi. Ar mērķi sniegt atbalstu komersantiem, PTAC ir izstrādājis vadlīnijas, kuras kalpos kā ceļvedis gan tiem komersantiem, kuriem jau ir interneta veikals, gan tiem, kuri tikai plāno to atvērt.
Sākoties gada tumšajam periodam, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību uz atbilstošu atstarotāju iegādi un izmantošanu. Īpaši populāri šobrīd ir kļuvuši dažādi dekoratīvie elementi ar atstarojošiem materiāliem, taču PTAC brīdina – tie ne vienmēr pilda atstarotāja funkciju un ir pietiekami droši tā lietotājam.
Pēdējo gadu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) nav saņēmis nevienu sūdzību saistībā ar ceļošanu pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem. Pozitīvie rādītāji parāda, ka nozare darbojas augstā līmenī un nav saskatāmas problēmas klientu apkalpošanā. Latvijā pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti no ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā, un tos veic AS “Tallink Latvija” un SIA “Stena Line”.
2017.gada pirmajos 9 mēnešos Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izskatījis 2383 patērētāju sūdzības un sniedzis 29 165 konsultācijas. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, izskatīto sūdzību skaits ir palielinājies par 30,3%. Visvairāk sūdzības (1241) ir saņemtas par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicot bīstamo iekārtu – divu liftu, kas uzstādīti Rīgā, Gogoļa ielā 8/10 – uzraudzības pārbaudi, konstatēja, ka minētajiem liftiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav veiktas kārtējās tehniskās pārbaudes un tie tiek lietoti. Šo liftu lietošana ir AIZLIEGTA un to lietošana var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis SIA ,,Julianus Inkasso Latvija” rakstveida apņemšanos, kurā Sabiedrība apņemas pārtraukt īstenoto negodīgo komercpraksi par parādu atgūšanas izdevumu piemērošanu 17,00 EUR apmērā lietās, kurās Sabiedrība īstenoja parādu ārpustiesas atgūšanu autostāvvietu pakalpojuma sniedzēja SIA ,,Cityparks Latvija” uzdevumā.
Šā gada 13. oktobrī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē semināru “Ventilējamās fasādes un logu montāža. Prakse”, kurā aicina piedalīties ēku renovācijas projektu vadītājus, māju apsaimniekotājus, projektētājus un būvkomersantus.
  • "
  • 3 of 39
  • "