PTAC veicis pārbaudes izklaides parkos bērniem un jauniešiem

Izklaides parki Latvijā piedāvā plašu atrakciju un izklaižu klāstu, kas dod iespēju bērniem un jauniešiem izbaudīt brīnišķīgas brīvdienas draugu un ģimenes lokā. Lai arī izklaides parki sniedz pozitīvas emocijas, tomēr, lai izvairītos no negatīvas pieredzes un iespējamajām traumām, būtiski ir sniegt ne tikai aizraujošus, bet arī drošus pakalpojumus. 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā īstenoja projektu “Komercprakses un līgumu noteikumu uzraudzība izklaides parkos bērniem un pusaudžiem”. Projekta ietvaros, izvērtējot komersantu tīmekļvietnēs un pakalpojumu sniegšanas vietās sniegto informāciju, kā arī līgumu noteikumus, pārbaudes tika veiktas 16 dažādās pakalpojumu sniegšanas vietās -  atrakciju parkos, piedzīvojumu parkos, akvaparkos, batutu parkos un citur. Pēc attiecīgām PTAC norādēm, komersanti labprātīgi novērsa konstatētos pārkāpumus, veicot izmaiņas savās tīmekļvietnēs, papildinot informāciju pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī grozot līgumu noteikumus, kuros PTAC saskatīja netaisnīgu līguma noteikumu pazīmes. Pārkāpumu novēršanas rezultātā ar patērētājiem noslēgtajos pakalpojumu sniegšanas līgumos netiks piedāvāti un piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi. Tāpat gan pakalpojumu sniedzēju mājaslapās, gan uz vietas izklaides parkos tiks uzlabota informācijas sniegšana patērētājiem. Rezultātā strīdu situācijās patērētājiem tiks būtiski atvieglota iespēja risināt gadījumus, kad, izklaides parkos ir gūtas traumas vai sniegti līguma noteikumiem neatbilstoši pakalpojumi.

Izvērtējot dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus, to nodrošināšanas veidus, līgumu noteikumus, kā arī konstatējot būtiskākās neatbilstības saistībā ar pirmslīguma informācijas un citas informācijas sniegšanu, PTAC ir izstrādājis ieteikumus gan komersantiem, gan patērētājiem saistībā ar pakalpojumu saņemšanu. Izstrādātie ieteikumi palīdzēs patērētājiem izvēlēties piemērotākos pakalpojumus, tādējādi rūpējoties par savu un savu bērnu drošību pakalpojumu saņemšanas laikā. Savukārt komersantiem ieteikumi palīdzēs pārskatīt savu darbību, lai to īstenotā komercprakse tiktu veikta ar tāda līmeņa prasmi un rūpību, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt un kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei, labas ticības principam un pakalpojumu drošuma prasībām.


Ieteikumi patērētājiem, izmantojot izklaides parku bērniem un pusaudžiem pakalpojumus 
Ieteikumi komersantiem, sniedzot pakalpojumus izklaides parkos bērniem un pusaudžiem 

 

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
68806520, 67388622

Publicēšanas datums: 13.05.2019.