PTAC atgādina – tūrisma pakalpojuma sniedzējiem jāsaņem licence

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) atgādina tūrisma aģentiem, tūrisma operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ka līdz š.g. 30.jūnijam jāreģistrējas PTAC datubāzē un/ vai jāsaņem speciālā atļauja (licence)!

PTAC vērš uzmanību, ka sākot no 2019.gada 1.jūlija tūrisma operatora un tūrisma aģenta pakalpojumus būs tiesīgi sniegt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas būs saņēmuši speciālo atļauju (licenci) un reģistrējušies PTAC datubāzē, savukārt saistītus tūrisma pakalpojumus - tie pakalpojumu sniedzēji, kas būs reģistrējušies PTAC datubāzē, ja vien uz tiem neattiecas izņēmumi. PTAC aicina tūrisma pakalpojumu sniedzējus savlaicīgi iesniegt PTAC iesniegumu tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un tūrisma pakalpojuma sniedzēja, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, reģistrācijai datubāzē, lai 2019.gada 1.jūlijā pakalpojumu sniedzēji būtu jau saņēmuši speciālo atļauju (licenci) un/ vai reģistrējušies PTAC datubāzē. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto PTAC pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izdošanu un/ vai reģistrēšanu datubāzē viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju, ilgākā laika periodā. Līdz ar to vēlams iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu un/vai reģistrāciju datubāzē iesniegt ne vēlāk kā šī gada maijā.

Ar būtiskāko informāciju par reģistrēšanos PTAC datubāzē, licences saņemšanu (t.sk. iesnieguma formu) un citiem jautājumiem saistībā ar jauno regulējumu tūrisma jomā aicinām iepazīties PTAC mājaslapā. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar PTAC, izmantojot e-pastu ptac@ptac.gov.lv, kontaktformu PTAC mājas lapā vai arī zvanot pa tālruņiem: 68806523, 68806522, 67388654.

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
68806520, 67388622

Publicēšanas datums 16.05.2019.