PTAC atgādina pārliecināties par dūmu detektoru drošību

Ugunsdrošība ir aktuāls temats jebkurā sezonā, taču Ziemassvētku un Jaunā gada svinības nozīmē to, ka arvien biežāk dzīvokļos un mājās tiks iedegtas svecītes, lampiņas u.c. svētku dekorācijas. Lai svētki noritētu bez nelaimes gadījumiem, prātīgāk par drošību parūpēties laicīgi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sagatavojis norādes, kas palīdzēs iegādāties prasībām atbilstošu dūmu detektoru.

Jau no 2020. gada 1. janvāra dūmu detektoriem ir jābūt uzstādītiem katrā mājoklī, jo tiem ir svarīgs uzdevums, parūpēties par cilvēku drošību, tāpēc īpaši svarīgi jau laicīgi pārliecināties par to, vai detektors ir efektīvs.

Katrā mājoklī ir jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, taču ideālā gadījumā detektoram vajadzētu atrasties katrā telpā, kurā iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Vispiemērotākās vietas detektoriem ir guļamistabas un gaiteņa griesti. Jāņem vērā, ka uz skapja novietoti detektori dūmus atpazīs vēlāk nekā tie, kas piestiprināti pie griestiem, tāpēc ir jāseko lietošanas instrukcijai. 

Pirms izvēlies dūmu detektorus, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir droši lietošanai, tāpēc PTAC aicina ievērot šādus padomus:

  • izvēlēties detektorus, uz kuriem ir skaidri norādīts ražotājs un CE zīmes marķējums;
  • pārliecināties, ka detektori ir identificējami – jābūt norādītam modelim;
  • norādīta atsauce uz standartu (EN 14604:2005) vai/un EN 54 sērijas standartiem;
  • pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, kurā norādīts, kā detektors ir jāuzstāda, kā jānomaina baterija, kā atpazīt brīdinājuma signālu, kurš norāda, ka baterija vai enerģijas pievade ir pārtraukta un kā pārbaudīt, vai pēc uzstādīšanas/bateriju nomaiņas detektors strādā u.tml.;
  • norādīta informācija par izvietojumu telpā, par instalāciju un par tehnisko apkopi, par to kā veikt baterijas nomaiņu, kā pārbaudīt ierīces darbību pēc nomaiņas, kā atpazīt brīdinājuma signālus par baterijas enerģijas līmeni;
  • detektoriem ar nomaināmu bateriju (parasti zem vāciņa) jābūt informācijai par prasībām baterijai un datumam, kad baterija ir jāmaina;
  • darbojas vizuāls, mehānisks vai dzirdams brīdinājums par to, ka baterija no detektora ir izņemta;
  • detektoram ir simetriska konstrukcija un pilnībā noslēgts korpuss;
  • detektoram ir pievienota ekspluatācijas īpašību deklarācija, kurā norādīta informācija par iekārtas ražotāju, piemēroto standartu un tā īpašībām;
  • gadījumā, ja dūmu detektors ir nodrošināts ar attālināto vadību – atbilstības deklarācijas kopija vai šāds teksts marķējumā vai lietošanas instrukcijā "[Ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst [attiecīgais normatīvais akts, kuram deklarē atbilstību]. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļvietnē: [precīza tīmekļvietnes adrese..]”.

PTAC aicina patērētājus būt īpaši piesardzīgiem iegādājoties dūmu detektorus interneta veikalos vai no izplatītajiem, kas piedāvā tos iegādāties pa telefonu, jo ne vienmēr ir iespējams pārliecināties par to, ka sniegta visa nepieciešamā iepriekš minētā informācija.