Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Japānas Nacionālais patērētāju lietu centrs paraksta sadarbības memorandu par sūdzību izskatīšanu

Šodien, 25.septembrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) un Japānas Nacionālais patērētāju lietu centrs (turpmāk – JNPLC) parakstīja sadarbības memorandu par patērētāju sūdzību izskatīšanu. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējos gados viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto Japānas tūristu skaits ik gadus ievērojami pieaug, kas atspoguļo šīs valsts iedzīvotāju pastāvīgi pieaugošo interesi par Latviju kā ceļojuma galamērķi. Kopš 2015. gada Japānas tūristu skaits uz Latviju ir pieaudzis par 70%. 2018. gadā Latvijas viesnīcās uzturējās 29 534 tūristi no Japānas, savukārt šī gada pirmajā pusgadā viesnīcās apkalpoti 10 083 viesi. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.-2023.gadam, Japāna ir definēta kā prioritārs tālais tūrisma mērķa tirgus, kurā tiek īstenotas mārketinga aktivitātes, gan popularizējot Latvijas tūrisma iespējas, gan Baltijas reģionu kopumā.

Ņemot vērā pieaugošo tūrismu starp Japānu un Latviju,  ir svarīgi, lai tūristu kā patērētāju tiesības tiktu ievērotas, bet nepieciešamības gadījumā būtu pieejamas ātras un efektīvas procedūras strīdu risināšanai. Memorandā noslēgtā Latvijas un Japānas sadarbība veicinās ciešāku PTAC un JNPLC sadarbību un būs nozīmīgs ieguvums gan patērētājiem, gan komersantiem, jo būs iespēja saprotamāk un ērtāk saņemt palīdzību strīda risināšanai. Līdz šim efektīvs sadarbības modelis izveidots tikai strīdu risināšanai Eiropas Savienības ietvaros – ECC-Net tīkls.

Sadarbības memorands stājas spēkā šodien, 2019.gada 25.septembrī. Gadījumos, kad JNPLC saņems sūdzību no Japānas patērētāja par Latvijas komersantu, informācija tiks nodota PTAC , kas palīdzēs patērētāja strīdu risināt tāpat kā patērētājam no Latvijas. Tāds pats modelis tiks ievērots arī Latvijā, saņemot sūdzības par komersantiem no Japānas.

Jasuhiro Kavaguči (Yasuhiro Kawaguchi), Japānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā:
“Man ir liels prieks, ka, pateicoties Japānas iniciatīvai, ir parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Japānas Nacionālo patērētāju informācijas centru. Tā kā Japānas patērētājiem, izmantojot e-komerciju, var iegādāties preces Eiropas Savienības valstīs, pastāv iespēja, ka, iepērkoties internetveikalos, patērētāji varētu saskarties arī dažādām problēmām, piemēram, iegādāties viltotas preces, preces ar defektiem, kā arī var saskarties ar situācijām, kad preces netiek piegādātas, tiek iekasēta maksa par pasūtījumu atcelšanu u.c. Šādās situācijās Japānas patērētājiem ir grūti atrisināt šīs problēmas, pašiem vēršoties pie ārzemju uzņēmumiem, jo valodas barjera starp Japānu un Eiropu ir daudz lielāka nekā starp Eiropas valstīm. Šī iemesla dēļ Japānas iedzīvotāji mēdz izvairīties no pārrobežu darījumiem. Tādēļ memorandā noteiktais mehānisms būs noderīgs un šāda veida sadarbība būs būtisks ieguvums abu valstu patērētājiem, un, iespējams, tas palielinās preču un pakalpojumu patēriņu valstu starpā gan e-komercijā, gan tūrisma jomā.”

Japānas Nacionālais patērētāju lietu centrs ir reģistrēta administratīva aģentūra, kas darbojas un pieņem patērētāju sūdzības jau kopš 1970. gada un ir galvenā patērētāju aizsardzības organizācija, kas sadarbojas ar Japānas valdību un vietējiem pašvaldību patērētāju lietu/tiesību centriem. 

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 25.09.2019.