Nebanku kredītdevēju sektora galvenās tendences 2019. gada 1. pusgadā

2019. gada 1. pusgadā pēdējo piecu gadu laikā pēc ilgāka pārtraukuma Nebanku kredītdevēju sektorā vērojams jauno aizdevumu summu kopējā apjoma samazinājums. Kopumā licencētie nebanku tirgus dalībnieki 2019. gada 1. pusgadā ar patērētājiem noslēdza gandrīz 749 tūkst. jaunus darījumus un no jauna izsniedza kredītus 294,75 milj. EUR apmērā, kas ir par 111 tūkst. darījumu un par 14,29 milj EUR mazāk nekā 2018. gada 1. pusgadā. Jauno darījumu skaits 2019. gada 1. pusgadā (salīdzinājumā ar 2018. gada 1. pusgadu) samazinājās visos piecos kredītu veidos.

Neskatoties uz jaunu aizdevumu apjoma samazinājumu nebanku kredītdevēju administrētais kredītportfelis turpina palielināties. Kopējais kredītportfeļa apjoms uz 2019. gada 30. jūniju sasniedza 732,71 milj. EUR, kas ir par 76,89 milj. EUR jeb 11,72% vairāk nekā uz 2018. gada 30. jūniju.

Kopējā kredītportfeļa kvalitāte jau divus gadus ir stabila. Uz 2019. gada 30. jūniju kredītu bez kavējuma īpatsvars kopējā portfelī bija 87,42%, kas par 0,25 procentpunktiem sliktāks rādītājs nekā uz 2018. gada 30. jūniju, bet par 1,73 procentpunktiem labāks rādītājs nekā uz 2017. gada 30. jūniju.

Uz 2019. gada 30. jūniju nebanku kredītu devēju kopējā portfelī bija 88 388 Distances kredītu ar atmaksu 1 maksājumā, kas ir par 49,85% mazāk nekā pirms gada, kad šādu kredītu bija 176 254.

2018. gada 4. oktobrī Latvijas Republikas Saeimas pieņemtie grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri daļēji stājās spēkā jau 2019. gada 1. pusgadā, vislielāko ietekmi atstājuši tieši uz Distances kredītiem, kuriem noslēgto jauno darījumu skaits 2019. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2018. gada 1. pusgadu samazinājās par 20,25%. Likuma grozījumu ietekme uz procentu likmēm būs vērojama apkopojot datus par sabiedrību darbības rādītājiem 2019. gada 2. pusgadā, jo stingrāki kredītu kopējo izmaksu ierobežojumi stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību 2019.gada 1.pusgadā.

 

Papildu informācija:

Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 27.11.2019.