Ir uzsākts EEPLIANT3

Ar mērķi veicināt enerģijas ietaupījumu, preču atbilstību un lai sniegtu lielāku ieguvumu Eiropas patērētājiem, šogad ir uzsākts līdz šim lielākais Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finansētais Eiropas tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums par preču efektivitāti - EEPLIANT3.

29 partneri no 20 ES dalībvalstīm un Turcijas ir apvienojuši spēkus, lai sadarbotos saskaņoto pasākumu kopuma EEPLIANT3 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot ES energomarķējuma un ekodizaina noteikumu ieviešanu un ES Vienotā tirgus darbību, identificējot konkurenci kropļojošas, neatbilstošas preces, kas kaitē Eiropas patērētājam un likumu ievērojošiem ražotājiem.

Tiek plānots, ka nākamo četru gadu laikā EEPLIANT3 pārbaudīs un testēs ES tirgū laistos gaisa kondicionierus un komforta ventilatorus, mājsaimniecības veļas žāvētājus, ūdens sildītājus un karstā ūdens tvertnes, ventilatorus, apgaismes ierīces un lokālos telpu sildītājus. Iesaistītās tirgus uzraudzības iestādes novērtēs un testēs preces savas valsts tirgū atbilstoši saskaņotai, uz risku balstītai pieejai. Uzsvars būs uz precēm, kam ir bijuši augsti neatbilstības rādītāji un ir liela riska iespējamība.

EEPLIANT3 mērķis ir ne tikai pārbaudīt ES tirgus preču enerģijas patēriņu, bet arī kļūt par platformu sakaru veidošanai un sinerģijai starp galvenajām iesaistītajām pusēm – ražotājiem, tirgotājiem, patērētājiem un vides NVO. Šīs mijiedarbības galvenais mērķis ir palielināt pasākuma ieguvumus un kopīgi strādāt, lai Eiropas tirgū būtu vairāk energoefektīvu preču un mazāki neatbilstības rādītāji.    

Galvenie EEPLIANT3 mērķi:

  • Panākt enerģijas ietaupījumu, stingrāk vēršoties pret neatbilstošām precēm;
  • Uzlabot sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm visā Eiropā un izstrādāt saskaņotu pieeju sarežģītiem jautājumiem;
  • Dalīties ar labāko praksi potenciāli sarežģītu, neatbilstošu preču paraugu ņemšanai un testēšanai;
  • Izmantot pārbaužu un testēšanas rezultātus, tos izplatot visām tirgus uzraudzības iestādēm ES/EEZ;
  • Palielināt kompetenci un nodot zināšanas visām ES tirgus uzraudzības iestādēm;
  • Nodrošināt politikas atgriezenisko saiti un ieteikumus Eiropas Komisijai par 14 ES regulām, kā arī sniegt ieguldījumu ar datiem saistītu lēmumu pieņemšanā ES līmenī;
  • Tieši un netieši ietekmēt ekonomiku, vidi un sabiedrību, lai Eiropas patērētājs/gala lietotājs gūtu no tā labumu.

Pilno preses relīzes versiju skatīt šeit

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.


Publicēšanas datums 23.10.2019.